Myśli i cytaty ks. Prymasa Wyszyńskiego
bogumil
05/03/2013 17:46

Myśli i cytaty z wypowiedzi Sługi Bożego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

 • „Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy i nadziei, która nigdy nie zawodzi. Można stracić wszystko, byle nie to!” (Druga kromka chleba)
 • „Naszą mocą jest modlitwa. Gdybyśmy osłabli w modlitwie, nie moglibyśmy ręczyć za jutro, ale gdy się modlimy, możemy być spokojni”. (Druga kromka chleba)
 • „Przykazanie miłości bliźniego musimy odnieść do wszystkich. Mniejsza z tym, czy wierzą czy nie wierzą, czy nas kochają czy nie. Wszyscy mają prawo do naszej miłości”. (Druga kromka chleba)
 • „Smutek jest przepaścią, w której może wszystko utonąć, a pociecha jest podaną dłonią, która wyciąga z przepaści. My mamy wyciągać z przepaści, a nie popychać w nią”. (Druga kromka chleba)
 • „Życzliwe spojrzenie i uśmiech więcej nieraz znaczą niż udany dialog”. (Druga kromka chleba)
 • „Dobre czyny rodzą w duszy światłość, powodują wewnętrzne odprężenie, radość i duchową swobodę”. (Druga kromka chleba)
 • „Kościół jest wielką tajemnicą Bożą, kto chce o nim mówić uczciwie, musi mieć wiarę i musi go kochać”. (Druga kromka chleba)
 • „Prawo ludzkie nie może być nigdy przeciwne prawu Bożemu. Gdyby było przeciwnie, w sumieniu nie obowiązuje”. (Druga kromka chleba)
 • „Wszystko, co ma służyć zbawieniu świata, przechodzi przez próby i nosi na sobie jakieś podobieństwo Chrystusowego Krzyża”. (Druga kromka chleba)
 • „Imiona świętych są świadectwem, że jeżeli wszystko opuścimy dla Chrystusa, zachowamy wszystko i pozostaniemy we wdzięcznej pamięci ludzi”. (Druga kromka chleba)
 • „Bóg rozmawia z każdym i każdemu ma wiele do powiedzenia, choćby to był człowiek biedny, nieszczęśliwy, tonący w swoim maluczkim, ciasnym życiu. Bo każdego człowieka chce podnieść, oczyścić i wywyższyć”. (Druga kromka chleba)
 • „Jak zdrowo odszukać stare fotografie, przypatrzeć się im spokojnie i powrócić czasami do naszego „Betlejem”.
 • „Życie człowieka jest święte od pierwszej chwili jego poczęcia. Nigdy i nikomu nie wolno się na nie porywać”.
 • „Pojechałem z Prymicją na Jasną Górę, aby mieć Matkę … Matkę, która jest, będzie zawsze, która nie umiera…”.
 • „Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno”.
 • „Bóg jest miłością, a my jesteśmy dziećmi Miłości Bożej”.
 • „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”.
 • „Bóg w pieluszkach – to pełne przyznanie się do człowieczeństwa i do wszystkich wiążących się z nim losów”.
 • „Obywateli nie „produkuje się” w fabrykach; to w rodzinie, pod sercem matek kryje się naród”.
 • „Bóg jest bliżej nas, niż o tym myślimy. Szukamy Go zazwyczaj za daleko”.
 • „Jeżeli z dłoni Narodu wypadnie Ewangelia, nie uratują jego poziomu moralnego, społecznego i kulturalnego żadne manifesty czy programy polityczne”.
 • „Najwspanialsze niwy nie wydadzą plonu, jeśli nie złożymy dłoni i nie zegniemy kolan w pokornej modlitwie”.
 • „Nie musisz wszystkiego rozumieć, wystarczy, że wszystko co Bóg daje, kochasz”.
Logowanie