Maksymy życiowe Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski
bogumil
28/09/2010 22:24

Wyboru dokonali: Iwona Czarcińska i ks. Paweł Śmierzchalski MIC

 1. "Bóg jest bliżej nas niż o tym myślimy. Szukamy Go zazwyczaj za daleko."
 2. "Niewiara ma swój sens: nie tylko w tym, że ujawnia słabsze mózgi o nędznej pojemności, niezdolne ogarnąć Boga, ale przede wszystkim w tym, że jest zachętą do wysiłku myślowego, do szukania Prawdy, do wnikliwości, niepokoju."
 3. "Wewnętrzna przemiana, odnowa i nawrócenie możliwe jest wtedy, gdy człowiek potrafi dla Prawdy poświęcić to, co jest jego najbardziej osobistą własnością - "swoje myślenie", swoje zdanie i przekonanie."
 4. "Jest czas mówienia i czas milczenia, i trzeba być bardzo czujnym, aby zrozumieć, czy dana chwila jest dla nas czasem mówienia czy milczenia."
 5. "Pokarm podany z sercem nie stanie w gardle; jeśli jest rzucony człowiekowi w twarz, nikt nie ma z niego pożytku - ani ten kto dostał, ani ten co rzucił."
 6. "Niektórzy wielcy ludzie, wielcy myśliciele i teologowie obżerają się myślą o Bogu i umierają z głodu Boga, bo nie wystarczy wiedza - trzeba pokornej wiary."
 7. "Gdyby człowiek był czymś nieważnym, skromnym i małym, bez znaczenia, na pewno Bóg nie podejmowałby tak niezwykłych "wysiłków", aby go ratować, zbawiać i żywić swoim Ciałem."
 8. "Chrystus do tego stopnia jest dla ludzi, że dał im samego siebie na pokarm w Eucharystii; podobnie Jego dzieci muszą służyć Bogu i ludziom wszystkimi wartościami, jakie posiadają, dając siebie innym bez reszty."
 9. "Bardzo nie lubimy, gdy nam mówią o trudnym życiu. Wiemy jednak, że doświadczenia umacniają nas na swój sposób i kształtują... Wszystkie klęski i nieszczęścia zwracają myśli nasze do Boga i przypominają, że ostatecznie On rządzi światem, od olbrzymich globów powietrznych aż do maleńkiego ziarnka."
 10. "Największa nieznana człowieka: serce. Tak wspaniałe, że Bóg o nie zabiega. Tak potężne, że może oprzeć się miłości Wszechmocnego. Tak mdłe, że chwyta je w sieci niejedna słabość!"
 11. "Na każdego z nas nieustannie skierowane są oczy Boże. Tak powstaje jakby wspaniały, kryształowy dach, "utkany z oczu Bożych". Oby ugruntowała się w nas świadomość Opatrzności Bożej i konkretnej obecności Boga w naszym życiu."
 12. "Każdy - kogo wyśmiano, a nie odpowiadał - kogo ubiczowano, a nie reagował - kto był oplwany, a nie odpłacił złem za złe - zwyciężył!"
 13. "Dopiero wtedy osiąga się wielkość i wtedy się ona ujawnia, gdy człowiek umie służyć."
 14. "Ciężko jest być wiernym Bożym przykazaniom, ale zachowanie Bożych przykazań daje radość, a pogwałcenie ich mnoży krzyże i mękę."
 15. "Największym szczęściem jest dziecko! Może stu inżynierów postawić tysiące kominów fabrycznych, ale żadna z tych budowli nie ma w sobie życia wiecznego. A małe niemowlę, które wyda na swiat mocami Bożymi matka, ma w sobie życie wieczne." 
 16. "Najdoskonalsze posłuszeństwo wobec Boga jest nie przez przykazania, ale przez miłość, nie przez prawa i rozkazy, tylko przez serce."
 17. W Kościele uczymy się służyć ludziom - sercem, dlatego Kościół ma tak wielkie znaczenie dla świata."
 18. Nasza wiara nie może być sflaczała jak balonik, z którego uciekło powietrze. Potrzebna jest nam wiara mężna. Mamy być "fortes in fide - silni w wierze", mężni i spokojni.
 19. "Mamy swój obraz świętości i dlatego tak trudno jest nam pogodzić się z prawdą, że świętość jest współżyciem z Chrystusem, zespoleniem i obcowaniem z Nim na miarę naszych możliwości. Zawsze jednak z udziałem zaparcia się samego siebie, z ciężarem własnego życia, który jest lżejszym lub cięższym krzyżem każdego z nas, krzyżem bohaterów lub krzyżem małych dzieci. Każdy z nas zwycięża siebie według własnej miary i możliwości. Ale Bogu to wystarcza, ponieważ On dla każdego z nas ma odmienną miarę i niezwykłą wyrozumiałość."
 20. "Chleb zachowany w komorze na jutro ma większe znaczenie gdy dziś uratuje głodnego od śmierci. albo: Gdy człowiek tak wydobędzie się z siebie, że ma już odwagę być poczytanym za nic, dopiero wtedy jest wolność, wspaniałość i zwycięstwo - najtrudniejsze, bo nad samym sobą!"
 21. "Człowiek zostawi na ziemi wszystko: urzędy i godności, biura i gigantyczne fabryki, olbrzymie miasta i nowoczesne mieszkania, a zabierze tylko jedno - nawet nie wiarę, bo ona się skończy, gdy ujrzymy Boga twarzą w twarz, i nie nadzieję, którą żyjemy dzisiaj, lecz - miłość. Tylko ona jedna nie ustaje." albo: "Więcej myślmy o tym, że przyjdzie czas zmartwychwstania, niż o tym, że przyjdzie czas śmierci. Gdy nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, pociechą i podtrzymaniem na duchu niech nam będzie pewność zmartwychwstania."
 22. "Królestwo Boże to miłość, życzliwość i dobroć, to ustępowanie miejsca drugiemu, działanie zawsze na jego korzyść, to stąpanie "na palcach" wokół bliźniego; to panowanie przez pokorę, służąc na kolanach przy stopach naszych braci."
 23. "Adwent nam przypomina, że moja ziemia musi się otworzyć i zrodzić Zbawiciela wszystkim, którzy Go ode mnie oczekują."
 24. "Dany nam czas można przeżyć z wielkim zyskiem dla siebie lub też z ogromną stratą."
 25. "Nie istnieje "niemożliwe", gdy prowadzi i wspiera Maryja, która pierwsza uwierzyła w to, co "niemożliwe"".
 26. "Nie zdołamy wskazać żadnej przyczyny, która nakazywałaby Bogu stać się Człowiekiem. Wszystko, cokolwiek się dokonało w tajemnicy Wcielenia, jest nie dla Boga, ale "dla nas i dla naszego zbawienia".
 27. "Cały sens Wcielenia leży w wielkiej miłości Boga do człowieka, jako swojego stworzenia i dziecięcia."Patrzę w żłóbek... I nie może opuścić mnie myśl niepojęta, ale przecież bezwzględnie prawdziwa, że On, Bóg, raz stając się Człowiekiem, już nigdy nie przestanie być Człowiekiem. Bóg już zawsze, na wieczność, będzie Człowiekiem. W Trójcy Świętej jest na wieki człowieczeństwo Syna Bożego. I wszystko... dla mnie."
 28. "Dziękujemy Kościołowi, że przez chrzest, sakramenty i modlitwę, nieustannie wprowadza nas w porządek łaski, czyli miłości nadprzyrodzonej, że łaskę tę nieustannie w nas pomnaża. Przecież to Kościół dał nam przez chrzest - Trójcę Świętą! On nas ochrzcił i naucza w imię Trójcy Świętej. To on pragnie, byśmy nieustannie byli mieszkaniem Boga i nosicielami Jego."
 29. "Powołania małżeńskiego nie można traktować zbyt indywidualnie. Małżonkowie są dla dzieci, dla rodziny, dla narodu i państwa. Dlatego trzeba ich wychowywać do ofiary, do służby społecznej i postawy służenia. Podobnie jak powołanie kapłańskie, które daje ojców duchownych, tak samo i powołanie rodzinne, domowe, dające ojców rodzin - wymaga postawy służby."
 30. "Tam gdzie panuje wielka ufność ku Maryi i wiara w Jej zwycięstwo, tam Bóg dokonuje przez Nią przedziwnych cudów swojej potęgi."
 31. "Coraz bardziej trzeba nam dzisiaj pamiętać, że Bóg jest Ojcem." 
 32. "Nie tylko człowiek ma być Boży, nie tylko rodzina ma być Boża, Boży ma być także naród."
 33. "Nie to jest ważne, by krytykować przeszłość, lecz swój własny wysiłek włożyć w lepszą przyszłość."
 34. "Ze wszystkich stworzeń tylko człowiek ma prawo wołać do Boga: Ojcze! Góry milczą, słońce milczy, a ja zwracam oczy moje ku Tobie i z głębi serca synowskiego wołam: Ojcze!"
 35. "Nauczmy się umiejętności zwracania się do Maryi we wszystkim. Gdy napotykamy trudności nie do rozwiązania, podwajajmy nasze modlitwy do Matki Najświętszej, a Ona sama je rozwiąże."
 36. "Gdy czujemy się osamotnieni, wtedy zamiast obchodzić niekończący się labirynt drzwi, budynków, korytarzy - w poszukiwaniu przyjaciół, lepiej zwrócić się do Ducha Świętego i zająć się tym "Słodkim Gościem duszy", bo On nas najlepiej zrozumie."
 37. "Po Bogu w Trójcy Świętej Jedynym nie mamy nikogo bliższego nad Matkę Słowa Wcielonego. Gdy więc szukamy w naszych myślach modlitewnych z kim mielibyśmy rozmawiać, komu mielibyśmy się zwierzyć, z kim dzielić naszą samotność, to chyba tylko z Nią." 
 38. "Nie bójmy się, że Maryja przesłoni nam Chrystusa - Ona jest po to, aby do Niego prowadzić."
Logowanie