Nowenna 9-miesięczna poświęcona słudze Bożemu Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu Prymasowi Polski
bogumil
07/03/2013 12:50

W dniu 28 maja 2011 roku przypada 30. rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W Archidiecezji Warszawskiej obchody tej rocznicy zostaną poprzedzone 9-miesięczną nowenną przypominającą sylwetką Prymasa Tysiąclecia, jego nauczanie oraz wpływ jaki wywarł na życie Kościoła i Ojczyzny.

Osnową comiesięcznych rozważań będą wypowiedzi papieża Jana Pawła II o kardynale Stefanie Wyszyńskim oraz fragmenty modlitwy o jego beatyfikację. Obchody nowenny będą dla Kościoła okazją do wyrażenia wdzięczności Bogu za osobę Wielkiego Prymasa, a młodemu pokoleniu przybliżą Jego postać i duchową sylwetkę. Schemat nowenny zamieszczamy poniżej.

NIE BYŁOBY NA STOLICY PIOTROWEJ TEGO PAPIEŻA POLAKA...

"Podejmijcie to wielkie i trudne dzieło, dziedzictwo przeszło tysiącletniej historii, na którym On, Kardynał Stefan Prymas Polski, Dobry Pasterz, wycisnął trwałe, niezatarte piętno..."

I. Przybliżenie drogi życia Prymasa Tysiąclecia (wrzesień 2010)

Boże w Trójcy Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia.

       z Modlitwy o beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego

- stał na czele Kościoła w Polsce w trudnych czasach (lata komunizmu, trudny okres dla Kościoła w Polsce; wielka walka z religią);

- zapłacił za to wysoką cenę: więzienie, napięcia, konflikty;

- Kościół przez ten okres stał się silny wiarą.

II. Ukazanie wiary Stefana Kardynała Wyszyńskiego (październik 2010)

Boże źródło wszelkiej świętości, spraw prosimy cię, aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. Wejrzyj na jego heroiczną wiarę

(z Modlitwy o beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego)

- program duchowy kardynała (całkowite oddanie się Bogu; przekonanie, że Bóg jest Panem historii, a Maryja jest nam "dana jako pomoc ku obronie narodu"; opór wobec komunizmu jako systemu negującego Boga, upominanie się o prawa Kościoła w życiu społecznym).

- "...gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem..." (Jan Paweł II z Przemówienia do Polaków 23 X 1978)

III. Ufność w cierpieniu dla Chrystusa (listopad 2010)

Wejrzyj na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które znosił dla imienia Twego.

(z Modlitwy o beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego)

- więzienie,

- szykany wobec Kościoła i jego osoby,

- "Całe moje życie było drogą Wielkiego Piątku" (kard. Wyszyński Podczas sakramentu chorych)

IV. Umiłowanie Kościoła (grudzień 2010)

Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół Twojego Syna.

 (z Modlitwy o beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego)

- udział w pracach Soboru Watykańskiego II - modlitwa Kościoła polskiego za Kościół powszechny (czuwania z Maryją Jasnogórską, soborowe czyny dobroci),

- stosunek do Głowy Kościoła,

- Maryja Matką Kościoła,

- troska o Kościół za żelazną kurtyną (uprawnienie specjalne) zob. np. Przemówienie do Rady Głównej 22 V 1981.

V. Umiłowanie Ojczyzny (styczeń 2011)

Pomnij, jak wiernie kochał Ojczyznę.

 (z Modlitwy o beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Jakiej Polski pragnął Stefan kardynał Wyszyński:

- mocnej wiarą,

- świadomej swojej tożsamości historycznej, kulturowej i ekonomicznej,

- sprawiedliwej i otwartej.

VI. Umiłowanie człowieka (luty 2011)

Pomnij, jak kochał każdego człowieka, broniąc jego godności i praw

 (z Modlitwy o beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego)

- "Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyj. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, Twojego brata" (Społeczna Krucjata Miłości)

- katolicka nauka społeczna - formacja sumienia narodu,

- duszpasterstwo zawodowe,

- upominanie się o prawa ludzi pracy, związki z Solidarnością,

- stosunek do dzieci.

VII. Formacja w duchu przebaczenia (marzec 2011)

...Przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

 (z Modlitwy o beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego)

- Orędzie do biskupów niemieckich,

- beatyfikacja Ojca Maksymiliana Kolbego,

- wizyta biskupów polskich w Niemczech.

VIII. Paschalna droga Prymasa (kwiecień 2011)

- życie w blasku krzyża,

- przez krzyż do zmartwychwstania,

- współczesne Emaus,

- "Do końca nas umiłował" - Eucharystia

IX. Maryjna droga Prymasa (maj 2011)

Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic.

 (z Modlitwy o beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego)

- osobiste oddanie Matce Bożej,

- Śluby Jasnogórskie,

- Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej,

- Akt Milenijny oddania Polski w niewolę miłości za wolność Kościoła w Polsce i w świecie współczesnym,
- codzienna modlitwa Prymasa o wolność Kościoła na Wschodzie.

Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą.

 (z Modlitwy o beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Logowanie