MODLITWA O POKÓJ NA UKRAINIE

Księża Marianie posługujący w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym i drugim miejscu uwiezienia bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego zapraszają do włączenia się do wspólnej modlitwy w intencji o pokój na Ukrainie, o zaprzestanie działań wojennych, w intencji Narodu Ukraińskiego, w intencji uchodźców wojennych z Ukrainy i wszystkich ofiar wojny. Program modlitwy podany jest w załączonym plakacie. Dołączamy tekst Nowenny o Pokój, Litanię do Matki Bożej Królowej Pokoju i Modlitwy o Pokój

Nowenna do Matki Bożej Królowej Pokoju

Dzień pierwszy

O pokój we własnym sercu

Proszę Cię, Matko Pokoju, uproś mi pokój serca, bym mógł prawdziwie się stać człowiekiem pokoju.

Niech moje serce będzie dalekie od wszelkiej wrogości i nienawiści. Bym się wyzbył zazdrości,

zawiści, podejrzliwości i egoizmu.

Pragnę, by moje serce było oazą pokoju i pojednania dla wszystkich, których spotykam, tak żeby

Boży pokój mógł wzrastać między nami. Niech moje serce będzie łagodne, wybaczające i ofiarne.

Chcę wiernie trwać przy Bożym Słowie i zachowywać przykazania, gdyż tylko w sercu pojednanym

z Bogiem może zamieszkać pokój.

Pomóż mi wytrwać w postanowieniu częstego przystępowania do sakramentu pojednania z Bogiem i ludźmi.

Wspomagaj mnie, by moje życie było pełne Bożego pokoju i łaski.

Niech na każdego spotykanego przeze mnie człowieka zstępuje Boży pokój. Amen.

Matko Pokoju, zawierzam Ci pokój mojego serca i szczególnie gorąco proszę o pokój dla mnie w sprawie... (wymienić intencję)

 

Litania do Stoczkowskiej Matki Pokoju

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Dzień drugi

O pokój w rodzinie

 Wspomóż mnie, Matko Pokoju, bym wnosił pokój w krąg moich najbliższych - do mojej rodziny.

Pomóż mi wyzbywać się pychy i wypływającego z niej przewrażliwienia na własnym punkcie.

Niech się nie obrażam o byle co, nie wybucham gniewem i nie staram się zawsze postawić na swoim.

Obym zawsze umiał rozumnie ustępować, liczyć się ze zdaniem innych, z ich potrzebami i oczekiwaniami.

Bym umiał każdego cierpliwie wysłuchać.

Ukochana Matuchno, uproś mi ducha wybaczania i tolerancji. Aby nie drażniły mnie inne niż moje

przyzwyczajenia, upodobania i zachowania moich bliskich. Naucz mnie z humorem przechodzić

ponad takimi drobiazgami.

Ale także, bym nie rozdrażniał innych swoim zachowaniem, nie siał zamętu i niepokoju między bliskimi.

Pomóż mi łagodzić konflikty i dążyć do pojednania zwaśnionych.

Niech zgoda, miłość i pokój w naszej rodzinie będzie dla nas ostoją wobec różnych życiowych burz,

jakie mogą nas spotkać. Amen.

 Matko Pokoju, zawierzam Ci pokój w naszej rodzinie i szczególnie gorąco proszę o... (wymienić intencję)

Litania do Stoczkowskiej Matki Pokoju

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Dzień trzeci

O pokój sąsiedzki

Matko Pokoju, Ty cieszysz się, gdy dzieci Boże łączą się w zgodną rodzinę. Pomóż mi nigdy nie zapominać,

że tak naprawdę nikt z nas nie jest obcy.

Naucz mnie nie odgradzać się od innych ludzi i nie zamykać tylko w kręgu własnej rodziny.

Wskaż mi, jak nawiązać szczególnie bliską wspólnotę z sąsiadami. Abym umiał dzielić się z nimi swoim czasem,

radą i chlebem, gdy zajdzie taka potrzeba.

Wyproś mi łaskę czujnej miłości, bym zwracał uwagę nie tylko na to, co dobre dla mojej rodziny, ale i dla naszych sąsiadów.

Obym ich nigdy nie wykorzystywał i nie oszukiwał, ale zawsze odnosił się do nich z szacunkiem i miłością.

Proszę Cię także, Matuchno, bym i ja nie był źle traktowany przez sąsiadów i wyzyskiwany przez nich.

Niech ani ja, ani oni nie czujemy się jak „szlachcic na zagrodzie”, któremu wszystko wolno, bez liczenia się z sąsiadami.

Pomóż nam uczyć się poszanowania wzajemnego spokoju, którego nie będą zakłócać wielkie czy małe sprzeczki,

obmowy, czy zbyt głośne zachowanie. Byśmy wystrzegali się wścibstwa, ale także obojętności na nasze sprawy i problemy.

Abyśmy pamiętali, że przykazanie miłości bliźniego mamy wypełniać przede wszystkim wobec tych,

którzy z nami i najbliżej nas mieszkają. Amen.

 Matko Pokoju, zawierzam Ci pokój z moimi sąsiadami i szczególnie gorąco proszę w sprawie...

(wymienić intencję)

 Litania do Stoczkowskiej Matki Pokoju

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Dzień czwarty

O pokój w Ojczyźnie

 Matko Pokoju, Ty wiesz, jak często nasza Ojczyzna traciła wolność i pokój. Tyle razy nasz suwerenny byt był deptany.

Utrata pokoju, niesprawiedliwość, jaka nas spotykała, raniła Twoje Serce. Byłaś naszą ucieczką w czasach utraty lub zagrożenia pokoju.

Dziś, Matko Pokoju, gdy już nikt z zewnątrz nie zagraża pokojowi w naszej Ojczyźnie, wspieraj nas swymi modlitwami, byśmy nie utracili pokoju wewnętrznego przez niezgodę, waśnie i spory.

Dopomóż, by ludzie dobrej woli umieli się porozumieć i zjednoczyć, by nie kierowali się ambicjami i interesami partyjnymi, ale widzieli wspólne dobro Ojczyzny.

Niech rządzący naszym krajem będą wrażliwi na los najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących.

Uproś im uczciwość serca i czynów oraz prawdziwą miłość do Ojczyzny, która zatroszczy się o prawdziwe dobro naszego narodu, o jego ład moralny i zachowanie chrześcijańskich korzeni.

Pomóż także, byśmy my, szarzy obywatele, nie podążali za tymi, którzy nam najwięcej obiecują dóbr materialnych,

lecz rozważali w sumieniu, czy władza ta będzie liczyć się z Bogiem i Jego prawem.

Uproś nam cierpliwość w znoszeniu koniecznych ograniczeń, po to, by w przyszłości mogło się lepiej żyć.

Ale daj nam także odwagę w pokojowym upominaniu się o własne prawa, jeśli te są lekceważone czy gwałcone.

Naucz nas umiejętności odróżniania prawdy od fałszu, aby nikt nie sprowadził nas na manowce.

Abyśmy pokój w naszej Ojczyźnie budowali zawsze na Bożym pokoju, na pokoju Chrystusowym. Amen.

 Matko Pokoju, Tobie zawierzam pokój w naszej Ojczyźnie i szczególnie gorąco proszę Cię w sprawie...

(wymienić intencję)

 Litania do Stoczkowskiej Matki Pokoju

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 Dzień piąty

O pokój na świecie

 Matko Pokoju, Ty musiałaś uciekać z Dzieciątkiem do obcej ziemi, do Egiptu, przed prześladowaniem Heroda.

Dlatego rozumiesz, czym jest los wszystkich wypędzonych z własnego kraju, uchodźców przed różnego rodzaju prześladowaniami.

Prosimy Cię, zwróć swe macierzyńskie Serce ku wszystkim narodom ziemi i upraszaj im wzajemny pokój.

Niech żaden naród nie panuje nad innym. Niech ustaną wojny, czystki etniczne i szowinistyczne nacjonalizmy,

podkreślające podziały między ludźmi.

Aby wszyscy zrozumieli, że jesteśmy dziećmi jednego Boga, przeznaczonymi do życia w jednej Niebieskiej Ojczyźnie.

Oby żaden naród nie uważał się za lepszy, by chciwym okiem nie patrzył na dobra innego narodu.

Dopomóż, by pokój na świecie nie zależał od zaborczości i ambicji polityków i władców.

Prowadź wszystkich ku pokojowi, by zniknęły z mapy świata wszelkie organizacje terrorystyczne, przestępcze

i wszelkie formy przemocy. Niech każdemu żyje się bezpiecznie pod naszym wspólnym niebem.

Aby ludzie jednoczyli się w działaniach na rzecz poprawy losu krajów ubogich, a także ludzi dyskryminowanych

i na różny sposób krzywdzonych. Nie dopuść, by w zlaicyzowanym społeczeństwie dochodziło do dyskryminacji

chrześcijan lub ich prześladowań.

Wstawiaj się za wszystkimi ludźmi, by budowali jedność, zgodę i pokój w jednej ludzkiej rodzinie. Amen.

 Matko Pokoju, zawierzam Ci pokój na świecie i szczególnie gorąco proszę o... (wymienić intencję)

 Litania do Stoczkowskiej Matki Pokoju

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Dzień szósty

O powszechne rozbrojenie

 Stoczkowska Matko Pokoju, Ty trzymasz na rękach Tego, który przyniósł światu prawdziwy pokój: Księcia Pokoju - Jezusa Chrystusa.

Pragniesz, byśmy również zaangażowali nasze ręce w sprawy pokoju, przebaczenia, pojednania - wszędzie, gdziekolwiek się znajdujemy.

Uproś nam, Królowo Pokoju, by żadne ludzkie ręce nie zajmowały się walką, przemocą i zabijaniem.

Niech nikt się już więcej nie musi ćwiczyć do wojny. Niech także nie trudzą się naukowcy w doskonaleniu śmiercionośnych pocisków, a żaden kraj nie stanie się poligonem doświadczalnym wojennych wynalazków. Aby nie rujnowały środowiska próby jądrowe.

Wskaż drogę możnym tego świata, by wysiłki polityków, uczonych i wszystkich ludzi zmierzały w kierunku powszechnego rozbrojenia.

Niech ogromne sumy marnowane na zbrojenia zostaną przeznaczone na polepszenie życia najbiedniejszych krajów.

Aby nie topiono pieniędzy w oceanie nienawiści, ale pomnażano w zasiewie miłości - zwłaszcza do ubogich.

Módl się za nami, by losy świata nie stały się igraszką w ręku człowieka, który w przypływie szaleństwa

bądź na skutek pomyłki, może nacisnąć „apokaliptyczny” guzik.

Otaczaj świat swą macierzyńską opieką, by nie doszło do jego zniszczenia. Amen.

 Matko Pokoju, zawierzam Ci powszechne rozbrojenie i szczególnie gorąco proszę w sprawie...

(wymienić intencję)

 Litania do Stoczkowskiej Matki Pokoju

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Dzień siódmy

O pokój i bezpieczeństwo Kościoła

Matko Pokoju, Ty patrzysz na Kościół, który od początku swych dziejów był prześladowany.

Jeszcze dziś nie wszędzie cieszy się on wolnością. Istnieją nawet organizacje powołane do pomocy Kościołom lokalnym będącym w ucisku. Matko Pokoju, wspieraj swymi modlitwami ich działalność i wypraszaj pokój dla całego Kościoła.

Aby mógł bez przeszkód prowadzić na ziemi zbawczą misję Chrystusa.

Stoczkowska Matko Pokoju, Ty szczególnie cierpiałaś, gdy deptano wolność Kościoła w Polsce, a pod Twoim „dachem” był internowany Prymas Tysiąclecia - kard. Stefan Wyszyński. Z pewnością to Ty podsunęłaś mu myśl o maryjnej drodze odnowy narodu. Właśnie tu, w Stoczku, gdzie cierpiał za wolność Kościoła w Polsce, upraszaj polskiemu Kościołowi pokój.

Aby nie nękały go żadne prześladowania, pomówienia, ośmieszanie i działania zmierzające do jego osłabienia.

Upraszaj również pokój wewnętrzny dla całego Kościoła. Aby niezgoda, brak braterskiej miłości, błędne nauki, rozłamy, tworzenie sekt, porzucanie dobrych tradycji i obyczajów dla przypodobania się światu, nie zburzyły lub nie zmąciły jego pokoju.

Strzeż nas zwłaszcza od niewierności nauce Twojego Syna, bez której nie można zbudować prawdziwego pokoju między ludźmi.

Ale także ucz nas, Matko Pokoju, wsłuchiwać się w głos świata, aby wychodzić naprzeciw jego potrzebom przez niesienie mu pomocy charytatywnej, a zwłaszcza duchowej - w ten sposób służąc sprawie pokoju. Amen.

 Matko Pokoju, zawierzam Ci bezpieczeństwo i pokój Kościoła i szczególnie gorąco proszę dla niego o łaskę...

 (wymienić intencję)

 Litania do Stoczkowskiej Matki Pokoju

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 

Dzień ósmy

O pokój między chrześcijanami

różnych wyznań

Maryjo, Ty trwałaś jednomyślnie na modlitwie z Apostołami w jednym niepodzielonym Kościele.

Jakże musiało krwawić Twoje Serce, Matko Pokoju, gdy Ciało Twojego Syna, którym jest Kościół,

zostało podzielone, gdy zabrakło w nim jedności i pokoju.

Przyczyniaj się w modlitwach, by ta utracona jedność Kościoła, jego pokój, zostały mu przywrócone.

Aby wszystkie Kościoły chrześcijańskie szczerze i zdecydowanie dążyły do zgody, jedności i pokoju.

Niech spotykają się i jednoczą w różnych sprawach ponad podziałami, i w ten sposób przygotowują kiedyś ostateczne pojednanie.

Uproś błogosławieństwo Boże i światło Ducha Świętego dla przedstawicieli wszystkich wyznań chrześcijańskich,

którzy uczestniczą w rozmowach dotyczących wiary. Niech ich uzgodnienia doprowadzą do pierwotnej jedności wiary i Kościoła.

Tym bardziej wstawiaj się, Matko Pokoju, za tymi chrześcijanami, którzy prowadzą między sobą walkę zbrojną,

aby zapanował między nimi pokój, jedność i miłość.

Abyśmy wszyscy wystrzegali się uprzedzeń, niechęci i wrogości wobec chrześcijan innych wyznań.

Niech nasze serca wypełnia pokój Chrystusowy. Amen.

 Matko Pokoju, zawierzam Ci pokój między chrześcijanami różnych wyznań i szczególnie gorąco proszę o...

(wymienić intencję ekumeniczną)

 

Litania do Stoczkowskiej Matki Pokoju

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Dzień dziewiąty

O pokój między wszystkimi religiami

Królowo Pokoju, z Twego Serca płynie pragnienie pokoju i jedności między wszystkimi religiami świata.

Ty wiesz, że wszyscy ludzie, jakąkolwiek wyznają religię, są dziećmi jednego Ojca w niebie i braćmi

Jezusa Chrystusa odkupionymi Jego Krwią.

Módl się, gdy pokój między religiami jest zagrożony, gdy toczą się wojny religijne lub mają miejsce prześladowania

z powodu innej religii.

Niech żadna z religii nie rości sobie prawa do bycia wyłączną religią świata, używając przemocy w nawracaniu

innych na swoją stronę. Aby w poczuciu wyższości własnej religii nie poniżano i nie szykanowano wyznających inną wiarę.

Módl się, Matko Pokoju, aby wszyscy ludzie - wierzący i niewierzący - żyli w braterskiej wspólnocie,

jednocząc się w budowaniu pokoju i dobra na ziemi.

Oby wszyscy dążyli do poznania Jedynego i prawdziwego Boga.

Proś o światło dla wszystkich poszukujących Boga, by nie zwiedli ich fałszywi prorocy, prowadzący do sekt.

Daj jasne rozeznanie prawdy, że sekty są ślepą uliczką, a nie wiarą.

Przyczyniaj się za ludzką rodziną, by nastało Królestwo Boże na ziemi - Królestwo łaski i życia, sprawiedliwości,

miłości i pokoju. Amen.

 Matko Pokoju, zawierzam Ci pokój między wszystkimi religiami świata i szczególnie gorąco proszę o... (wymienić intencję)

 Litania do Stoczkowskiej Matki Pokoju

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Litania do Stoczkowskiej Matki Pokoju

Kyrie elejson - Chryste elejson, Kyrie elejson

Chryste usłysz nas - Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami

Święta Trójco Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami

Stoczkowska Matko Pokoju - módl się za nami

Matko kochająca

Matko ofiarna

Matko cierpliwa

Matko łagodna

Matko pokorna

Matko posłuszna Bogu

Matko rozumiejąca nas

Matko ubogich

Matko pogardzanych

Matko dzieci niechcianych

Matko dyskryminowanych

Matko prześladowanych

Matko wypędzonych z własnego domu

Matko uchodźców politycznych

Matko więźniów politycznych

Matko przebaczenia

Matko jedności

Matko Kościoła uciskanego i prześladowanego

Matko wzywająca nas do nowego życia w Chrystusie

Opiekunko zagrożonej wolności Polaków

Opiekunko więzionego Prymasa Tysiąclecia

Przewodniczko naszej wiary

Strażniczko pokoju na Warmii

Wybawicielko od zarazy

Cudowna Matko Boża

Służebnico pokoju

Uczennico Chrystusa - Księcia Pokoju

Pokój naszych sumień - uproś nam, Królowo

Pokoju (powtarza się)

Pokój w naszych rodzinach

Pokój sąsiedzki

Pokój między narodami

Braterską wspólnotę między ludźmi

Tolerancję wobec innych

Pojednanie z wrogami

Szacunek do każdego człowieka

Uczciwość wobec bliźnich

Życzliwość dla wszystkich

Gotowość niesienia pomocy potrzebującym

Uprzejmość w zachowaniu

Miłość Boga i bliźniego

Poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci

Poszanowanie dobrych obyczajów

Cierpliwość w znoszeniu trudności

Przebaczenie doznanych krzywd

Sprawiedliwość społeczną

Miłość swojego narodu

Wolność i pokój w naszej Ojczyźnie

Pokój i bezpieczeństwo dla Kościoła

Pokój i jedność chrześcijan

Pokój między wyznawcami różnych religii

Poszanowanie dla innych narodów i religii

Pokój we wszystkich rejonach świata

Powszechne rozbrojenie

Nadejście Królestwa Bożego na ziemi

Wierność Chrystusowi, który jest naszym Pokojem

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

- przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

- wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

- zmiłuj się nad nami

Módlmy się: Boże, Ty przez swojego Syna obdarzyłeś ludzi pokojem, za wstawiennictwem

Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy daj naszym czasom upragniony pokój,

abyśmy utworzyli jedną rodzinę, żyjącą w zgodzie i złączoną węzłami bratniej miłości.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do Matki Pokoju

Proszę Cię, Matko Pokoju, uproś mi pokój serca, bym mógł prawdziwie się stać człowiekiem pokoju.

Niech moje serce będzie dalekie od wszelkiej wrogości i nienawiści. Bym się wyzbył zazdrości,

zawiści, podejrzliwości i egoizmu.

Pragnę, by moje serce było oazą pokoju i pojednania dla wszystkich, których spotykam, tak,

żeby Boży pokój mógł wzrastać między nami. Niech moje serce będzie łagodne, wybaczające i ofiarne.

Chcę wiernie trwać przy Bożym Słowie i zachowywać przykazania, gdyż tylko w sercu

pojednanym z Bogiem może zamieszkać pokój.

Pomóż mi wytrwać w postanowieniu częstego przystępowania do sakramentu pojednania z Bogiem i ludźmi.

Wspomagaj mnie, by moje życie było pełne Bożego pokoju i łaski. Niech na każdego spotkanego

przez mnie człowieka zstępuje Boży pokój. Amen.

Logowanie