Prymasowskie Kolędowanie

"Dziś doznaliśmy osobliwego "nawiedzenia". Na samym skraju ogrodu, pod lipami, dotarły do nas jakieś głosy muzyki i śpiewu. Poznajemy, że to śpiew kościelny, chociaż wydawało się, że to radio. Nigdy dotąd nie dotarł do nas żaden żywy, ludzki znak życia religijnego ze świątyni, która przylega do naszego więzienia. Powoli rozróżniamy melodię kolędy: "Pójdźmy wszyscy do stajenki". Śpiewa lud, towarzyszą organy. Przy bardzo pilnym nadsłuchiwaniu docierają do nas jedynie zrozumiałe słowa: "Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy". Śpiew słaby, odległość znaczna. Nigdy dotychczas nie dotarł do nas żaden śpiew kościelny, choć nieraz słyszymy dzwonek, wzywający na Mszę świętą. Obydwaj promieniejemy. Przecież jesteśmy ludźmi Kościoła. Radością naszą jest służba Boża, modlitwa z ludem; bodaj tej wspólnej modlitwy brak nam najwięcej."

Kard. Stefan Wyszyński, Zapiski Więzienne, 1 stycznia 1954r
 
 

W niedzielę 20 stycznia mury stoczkowskiej Bazyliki wypełniły się radosnym śpiewem kolęd w wykonaniu elbląskiego chóru ,, Redemptoris” pod dyrekcją pana Leszka Gosk.

 
 

 

Śpiew nadał godną oprawę uroczystej sumie, zaraz potem równie przejmujące i piękne nabożeństwo adoracyjne Żłóbka przybliżyło zebranym niezwykłą Tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. To styczniowe kolędowanie ma w Stoczku swoją szczególną wymowę. W styczniu 1954 roku Prymas Tysiąclecia, będąc na spacerze w  więziennym ogrodzie słyszy pierwszy raz dobiegające ze świątyni słowa pieśni religijnej. To słowa kolędy –  słowa prorocze: ,, Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy”. To był dla Prymasa kolejny dowód Bożej miłości, opieki, kolejne światełko nadziei. W tej świątyni, do której sam nie miał dostępu, lud Boży trwał na modlitwie i to było w tym momencie najważniejsze. Bóg wykorzystuje proste środki do realizacji wielkich celów.

 
 
 
 
 
 

 

 

NABOŻEŃSTWO ADORACYJNE

PRZY ŻŁÓBKU

 

Bazylika w Stoczku Klasztornym

20 stycznia 2013 godz. 1130

 

 

 

„DLACZEGO DZISIAJ WŚRÓD NOCY DNIEJE”

 

Serdecznie zapraszamy na wspólne radowanie się z pamiątki

Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa

i radosny śpiew KOLĘD wraz z chórem „REDEMPTORIS” z Elbląga

Niedziela 20 stycznia 2013


1130 Msza św. ubogacona KOLĘDAMI w wykonaniu chóru „REDEMPTORIS”

1215 Nabożeństwo Adoracyjne przy Żłóbku

 


PRZYJDŹ, BO JEZUS NARODZIŁ SIĘ

TAKŻE DLA CIEBIE !!!

Logowanie