Śp. Józef Kard. Glemp, fotograficzne wspomnienia

Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku dziękuje Bogu za dar Józefa Kard. Glempa, Przyjaciela i Dobrodzieja tego szczególnego miejsca.

Śp. Józef Kard. Glemp – wielki Czciciel Matki Pokoju, Przyjaciel i Dobrodziej stoczkowskiego Sanktuarium. Wzorem swego Poprzednika, Kard. S. Wyszyńskiego, wielokrotnie ponawiał w tym miejscu swój Akt Zawierzenia Maryi.

 
 
 
 

Czcząc pamięć Sługi Bożego, Prymasa Tysiąclecia – więźnia klasztoru w Stoczku, ufundował piękne epitafium z brązu, przedstawiające Kard. Wyszyńskiego niosącego krzyż. Epitafium znalazło swoje godne miejsce w Stoczkowskiej Bazylice.

 
 
Prymas Glemp, będąc jeszcze biskupem warmińskim, zapoczątkował w Stoczku doroczny Odpust ku Czci Matki Pokoju, ustanawiając go w ostatnią niedzielę sierpnia. Dokonał później wszelkich starań aby kult Maryi – Matki Pokoju, rozszerzał się daleko poza granice diecezji.
 

Goszcząc ostatni raz u Matki Pokoju, w czasie Dnia Pamięci Prymasa Tysiąclecia, dzieli się z uczestnikami uroczystości obszernym świadectwem osobistego spotkania ze Sługą Bożym, Kard. S. Wyszyńskim.

 
 
Potem z uwagą wysłuchuje  wspaniałego koncertu Poznańskich Słowików pod dyr. Stefana Stuligrosza. Nade wszystko uważnie przysłuchuje się słowom Profesora, które w ten szczególny dzień były wielkim świadectwem wiary.
 
 
 
 
 

Na koniec przekazuje dla Sanktuarium piękny kielich mszalny – prymasowskie wotum.

 
 
 

 Kielich Mszalny - dar Prymasa Józefa Glempa dla Sanktuarium
 
 
 Fot. Andrzej Ostrówka
Logowanie