Kwartalnik "Matka Pokoju"
stomasz
08/06/2011 14:50

Każdy numer pisma poprowadzi Cię drogą:

POKOJU

MIŁOŚCI

PRZEBACZENIA

ŻYCZLIWOŚCI

 

stomasz
08/06/2011 13:52

numer   

3 (53) 2011

 

 

Pokój i dobro

 

Tym razem autorzy podejmują temat dobra i pokoju. Czy są one jeszcze możliwe w dzisiejszym świecie pełnym konfliktów, nienawiści i egoizmu? Czy warto podejmować dobro i czy zawsze muszą to być wielkie czyny? Odpowiedzi szukamy w Piśmie Świętym i nauczaniu Prymasa Wyszyńskiego.

W najnowszym numerze przeczytamy również interesujące wspomnienia ze spotkania dawnego kustosza Sanktuarium, ks. Czesława Szyszko MIC, z Księdzem Prymasem Wyszyńskim.

 

 

W numerze polecamy:

* Katechezę pokoju Benedykta XVI

   Temat numeru: Pokój i dobro, a tu: * Pokój – dobro wspólne

                                                    * Zwiastować światu pokój

                                                    * Dobro należy czynić

                                                    * Dobro trudne

* Dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia

* Nasza świątynia pokoju, a tu * Kalwaria Księdza Prymasa

                                          * Spotkanie z Księdzem Prymasem

                                          * Rekolekcje kapłańskie w Stoczku

                                           * Świadectwa pielgrzymów 

 

 

 

Chcesz być bliżej sanktuarium w Stoczku Warmińskim

 i żyć orędziem pokoju

– czytaj „Matkę Pokoju”

Logowanie