stomasz
11/06/2011 17:59

 

 

Pielgrzymuj przez życie razem z

Maryją!

 

 

 

Każdy numer pisma poprowadzi Cię drogą:

POKOJU

MIŁOŚCI

PRZEBACZENIA

ŻYCZLIWOŚCI

 

 

 

 

„Matka Pokoju” jest czasopismem o charakterze maryjnym, poświęconym wychowaniu do życia w pokoju.

 

Pismo jest adresowane do wszystkich, którzy chcą:

* odnaleźć lub umocnić pokój w swoim sercu i w swojej rodzinie

* wprowadzać pokój między ludźmi

* uczyć się rozwiązywać konflikty

* być człowiekiem przebaczenia

* modlić się o pokój na świecie

* kształtować w sobie postawę zawierzenia Bogu

* być bliżej Maryi, Matki Pokoju

* mieć stały kontakt z sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku

* przybliżyć sobie sylwetkę Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Czasopismo redaguje Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater”.

Adres redakcji i dane kontaktowe:

 

ul. Klasztorna 4

62-563 Licheń Stary

tel. 63 270 77 20

e-mail. redakcja@maryja.pl      mater@maryja.pl                www.maryja.pl

Logowanie