Plener malarski Międzypokoleniowej Akademii Rozwoju

W terminie od 05.082012 do 12.08.2012 r Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju zorganizowała plener malarski w Stoczku Klasztornym. Zajęcia prowadził Bogdan Janowski - magister sztuki, artysta grafik, absolwent Wydziału Grafiki na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (dyplom - 1989 r.). Nauczyciel rysunku i malarstwa. Prowadzi stworzoną przez siebie Praktyczną Szkołę Rysunku i Malarstwa w ramach Międzypokoleniowej Akademii Rozwoju. Mediator, konsultant i trener w Fundacji Mediare w Warszawie.

Zajęcia odbywały się codziennie w dwóch częściach.

Pierwsza od 10.00 do 13.00. I druga od 15.00 do 17.30.

 Celem zajęć jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i osób dorosłych sztukami plastycznymi, a także rozbudzenie potrzeby poznania niezwykłego świata piękna i estetyki. Malując w plenerze uczestnicy oswajali się z przestrzenią i ogromnym bogactwem barw i form występujących w przyrodzie. Dowiadywali się też o zasadach tworzenia, ale i o tym, że tworzenie dzieł plastycznych to tworzenie własnego wizerunku otaczającego nas świata. To nasze widzenie świata o którym można powiedzieć że się komuś podoba albo nie, ale nie można powiedzieć, że jest dobre albo złe... Bo każdy ma prawo widzieć go po swojemu.

Szczególny nacisk kładziony był na to co było w malarstwie piękne i artystycznie uzasadnione. Ważny był też różny wiek uczestników i różny poziom rozwoju. Dzięki temu młodsi i mniej zaawansowani uczniowie mogli podglądać rozwiązania starszych, a starsi mogli od młodszych czerpać z ich świeżości i swobodnej radości tworzenia.

           

 

Logowanie