Pielgrzymka z parafii pw. Świętej Bożej Opatrznościw Zamościu obejmujacej teren osiedla Karolówka. Grupa pielgrzymów liczyła ponad 40 osób. Przewodniczył wikariusz ks. Marian Wyrwa.

fot. Wiesław Huk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logowanie