Uroczystości Odpustowe w Stoczku Klasztornym

 

 

 

 

 

 

 

 

W ostatnią niedzielę sierpnia (26.08.2012r) w Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym (Warmińskim) odbyły się tradycyjnie główne Uroczystości Odpustowe. W szczególną misję Sanktuarium wpisuje się nieustanna modlitwa o Pokój. Stoczkowska Bazylika została wybudowana przez biskupa warmińskiego Mikołaja Szyszkowskiego w XVII wieku jako wotum dziękczynne za zawarty długoletni rozejm ze Szwecją (w Sztumskiej Wsi, 1635 r). Do świątyni sprowadzono piękną kopię obrazu Matki Bożej Śnieżnej (Zwycięskiej) z rzymskiej bazyliki „Santa Maria Maggiore”. Jest to jedyny wizerunek Matki Bożej na Warmii, Mazurach i Powiślu, koronowany osobiście przez bł. Jana Pawła II. W czasie koronacji znamienne były słowa Papieża Polaka:

Mam teraz włożyć papieskie korony na skronie Jezusa i Maryi w obrazie z Sanktuarium w Stoczku, Diecezji Warmińskiej. Tym aktem wyrażam dziękczynienie Matce Pokoju za trzysta

z górą lat opieki nad Świętą Warmią, która na przestrzeni dziejów i zmiennych losów historii dochowała wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi.

         Stoczek Warmiński znany jest nam również jako miejsce uwięzienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w latach 1953-1954. Tam właśnie Prymas Tysiąclecia ułożył „Akt Osobistego Oddania się Matce  Najświętszej” i tam też dokonał tego oddania w dniu 8 grudnia 1953 roku.

         […] Wszystkich Was zawierzam Matce Pokoju. […]. Niech Maryja będzie  z Wami przez dalsze lata i pokolenia, przybliżając Wam Chrystusa i Jego królestwo: królestwo łaski i prawdy, królestwo wiary, nadziei i miłości, królestwo życia wiecznego.

(Częstochowa, 19.06.1983r)

Także dzisiaj, przybywający tu pielgrzymi, czują szczególną obecność Bożej Matki. Jest Ona, tak jak dla Prymasa – więźnia stoczkowskiego klasztoru,  naszą Nadzieją i Pokojem.

   

W przeddzień kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej przyszliśmy do Matki Pokoju z troską o przyszłość, ale i głęboką nadzieją.

Ks. Grzegorz Deryngowski MIC

Kustosz Sanktuarium

fot. Andrzej Ostrówka
Logowanie