Zajęcia dla Studentów historii sztuki we wnętrzach barokowej Świątyni w Stoczku

Szanowni Księża Marianie!

Studenci III roku Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pragną złożyć podziękowania za udostępnienie świątyni w dniu 18 maja 2011 r., w celu wygłoszenia referatu naukowego o wnętrzu kościelnym.

Poza tym dziękujemy za oprowadzenie nas po zabytkowych krużgankach oraz przybliżenie historii uwięzienia kard. Stefana Wyszyńskiego w Stoczku Klasztornym.

Miejsce to jest wyjątkowym dziedzictwem kultury i z pewnością bedzie odwiedzane przez przyszłych adeptów historii sztuki i nie tylko.

 

Z poważaniem

Anna Gut (doktorantka Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu wraz z prof. Ryszardem Mączyńskim oraz dr Arkadiuszem Wagnerem. Współorganizatorka objazdu).

 

Logowanie