Kult Matki Pokoju na ziemi grudziądzkiej

Już od kilkunastu lat rok rocznie 15 września wspólnota Rodzin Chrześcijańskich z Grudziądza wraz z Księżmi Marianami organizuje marsz pokoju. Jak zaznaczył Pan Piotr Jaskólski - modlimy się o pokój w naszych rodzinach, w ojczyźnie i na świecie oraz polecamy tych którzy polegli w jej obronie. Marsz zgromadził kilkaset osób wraz z wojskiem przed obrazem Matki Bożej Łaskawej – głównej patronki miasta, gdzie ks. Prob. Dariusz Kunicki pobłogosławił wszystkich na drogę. Na trasie pielgrzymi zatrzymywali się przy pomnikach upamiętniających miejsca męczeństwa (pomnik żołnierza, ofiar katyńskich, pomordowanych w czasie II wojny światowej) gdzie ks. Kapelan Piotr przybliżył historię poszczególnych walk i odmówił modlitwy. Po 2 godz. z śpiewem na ustach wszyscy dotarli do Lnisk Wielkich gdzie Księża Marianie w 1994 r. oddali do użytku kaplicę w której znajduje się kopia obrazu Matki Pokoju. Obraz ze Stoczka w 1993 r. przywiózł ks. Eugeniusz Kamiński MIC, który wcześniej będąc Kustoszem Sanktuarium w Stoczku doprowadził do Koronacji cudownego wizerunki Matki Jezusa Koronami Papieskimi przez bł. Jana Pawła II.

Mszy św. przewodniczył ks. Prob. Piotr Marchewka, oraz 8 księży koncelebrantów. Zgodnie z tradycją przedstawiciele parafii przywitali nowych kapłanów, którzy podejmą pracę w kościele młodzieżowym: ks. Piotra Marchewkę MIC i ks. Pawła Śmierzchalskiego MIC. Po eucharystii wszyscy uczestnicy marszu świętowali przy ognisku, kawie i cieście.

 

Logowanie