Kapliczka Fot.3
pawels
16/04/2010 16:56

Treść Tablicy zamieszczonej na kaplicy przydrożnej pojedniania polsko-niemieckiego.

 "Od powietrza głodu ognia i wojny zachowaj nas Panie.

Von Krieg und Pest Feuer Wasser und Hungersnot bewahre uns o Herr". Wir gedenken aller verstorbenen aus Kleiditten. Gestiftet von Peter - Früher Kleiditten

Logowanie