Cela więzienna-muzeum
bogumil
08/01/2010 22:30

W skrzydle północno-wschodnim na I piętrze nad Salą Maryjną urządzono Izbę Pamięci. Księża Marianie udostępnili pielgrzymom i turystom do zwiedzania pomieszczenia, w których przetrzymywany był Kardynał Stefan Wyszyński w miesiącach internowania od października 1953 r. - do października 1954 r.

W tym czasie dokonano przeróbek polegających na zamurowaniu wejść do dawnych cel zakonnych. Dla Prymasa przeznaczono większy gabinet połączony z małą sypialnią po jednej stronie i kaplicą po drugiej.

Do kaplicy i sypialni nie można było wejść bezpośrednio z korytarza klasztornego lecz tylko z gabinetu Prymasa. Za kaplicą w kierunku wschodnim, znajdował się pokój Leonii Graczyk. Obecnie pomieszczenie dawnej kaplicy zostało zamurowane w związku z dość niefortunną lokalizacją komina połączonego z nową (lata 70 XX wieku) instalacją grzewczą. Dostępne są tylko gabinet i sypialnia Kardynała. Są to dwa pokoje o surowym wystroju architektonicznym: z sufitami, podłogą z szerokich desek, połączone ze sobą za pomocą drzwi dwuskrzydłowych konstrukcji płycinowo-ramowej.

W każdym pokoju znajduje się jedno okno umieszczone w głębokich rozglifionych wnękach prostokątnych. W pokojach odtworzono wyposażenie z czasów pobytu Prymasa. Biurko, krzesło, stół z ołtarzykiem, klęcznik, łóżko – część z tych przedmiotów to oryginalne wyposażenie ówczesnej celi Prymasa. W tych pomieszczeniach znajduje się mini ekspozycja fotografii i pamiątek świadczących o tym wydarzeniu. W gablotach pod ścianą fotografie z odwiedzin ks. Prymasa po latach w Stoczku oraz teksty i pamiątki z lat uwięzienia: rękopis wykazu książek o które prosił nadzorców więziennych, oraz ponowienie tej prośby po dłuższym bezskutecznym oczekiwaniu. W gablotach eksponowane są książki i teksty autorstwa ks. Prymasa oraz fotografie ukazujące Go przy pracy i w środowisku rodzinnym oraz mieszkańców Domu Arcybiskupiego w Warszawie. Na ściance nad biurkiem orzechowym widoczny jest tekst porządku dziennego trybu życia w Stoczku oraz fragment wypowiedzi przed uwięzieniem ze słynnym cytatem: „Kocham Ojczyznę więcej od własnego serca i wszystko, co czynię dla Kościoła czynię dla Niej – Gdy będę w więzieniu, a powiedzą wam, że Prymas zdradził sprawę bożą – nie wierzcie. Nigdy nie zdradziłem i nie zdradzę sprawy Kościoła”.

W sypialni Prymasa zachowało się stare drewniane łóżko pokryte ciemną kapą, nocna szafka, żelazna umywalka z miednicą oraz dzban na wodę. Nad łóżkiem obraz Matki Bożej Częstochowskiej i krzyż z suchych gałęzi. W rogu przy oknie stary fotel wyściełany bladoróżową tkaniną, na którym siadał uwięziony ks. Prymas. Obok na tablicach dwa jakże ważne teksty: akt osobistego oddania się Matce Bożej i List do ojca pisany w sobotę 17 października 1953 roku. Eksponowany jest także cenny rękopis Aktu osobistego oddania się Matce Bożej oraz zdjęcia z 8 grudnia 1953 roku.

Logowanie