Misje Święte w Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Stoczku Klasztornym, 21-26 października 2012

Już za kilka dni rozpoczną się w naszej parafii Misje Święte. Ostatnie Misje odbyły się przeszło 11 lat temu. Ponad dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i ogłosił całemu światu, że Bóg jest miłością i kocha każdego człowieka i z miłości do każdego  nas umarł na krzyżu, a przez swoje zmartwychwstanie otworzył nam drogę ku życiu wiecznemu.

Ta Chrystusowa misja trwa nieustannie, aż po dzień dziiejszy i nabiera ponownie głębokiego sensu na początku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Ten sam Jezus Chrystus, którego znamy z kart Ewangelii i za którym idziemy w naszym życiu, przywędruje do naszej wspólnoty parafialnej przez posłanego misjonarza księdza Zbigniewa Borkowskiego MIC ze Zgromadzenia Księży Marianów – odpowiedzialnego za Duszpasterstwo Powołań.

Jesteśmy ludźmi żyjącymi w nieustannym pośpiechu i zabieganiu wokół codziennych spraw, narastających problemów, trudnych wyborów i decyzji. Z tego też chociażby względu często w naszym życiu oddalamy się od Boga i zatracamy najważniejsze wartości. Wiele osób zwątpiło, utraciło wiarę i zgubiło Boga w swoim życiu oraz zaprzestało korzystać z sakramentów świętych, a tym samym stanęło na obrzeżach naszego miejscowego Kościoła.

Z pewnością i pośród nas są takie osoby, które zagubiły sen swojego życia i powołania. Za błogosławionym Janem Pawłem II pragnę powiedzieć: „Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Idąc za słowami naszego wielkiego rodaka chcemy w naszej parafii przez Misje Święte podjąć dzieło odnowy duchowej, odbudowania więzi z Bogiem
i wspólnotą parafialną.

Zapraszam serdecznie wszystkich Parafian do udziału w Misjach Świętych. Niech wierzący odnowią swoją wierność Chrystusowi, wątpiący umocnią swoja wiarę,
a poszukujący i zagubieni odzyskają sens nowego życia w Jezusie Chrystusie.

Prośmy Ducha Świętego, aby otwierał nasze serca na łaskę żywej wiary i życie zgodne z Ewangelią. Proszę wszystkich Parafian o gorącą modlitwę w intencji rozpoczynających się Misji Świętych – niech Słowo Boże przepowiadane przez misjonarza trafi do naszych serc i przemieni nasze życie.

Niech w tym świętym czasie głoszenia Słowa Bożego i przyjmowania go, wspiera nas Matka Pokoju, oraz Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński.

Życzę Wszystkim – rodzicom, dzieciom, młodzieży, starszym i schorowanym osobom wszelkiej obfitości łask Bożych na ten święty czas Misji. Niech one owocnie przygotują naszą parafię na przyszłoroczny Jubileusz 30 – lecia koronacji obrazu Matki Pokoju i 60 rocznicę uwięzienia Prymasa Wyszyńskiego w Stoczku Kl. 

Szczęść Boże!

Ks. Krzysztof Ziaja MIC    

fot. ks. Zbigniew Borkowski MIC

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH W PARAFII P.W. NAWIEDZENIA NMP W STOCZKU KLASZTORNYM

21 – 26 PAŹDZIERNIKA 2012

NIEDZIELA - 21 października

DZIEŃ ROZPOCZĘCIA MISJI ŚWIĘTYCH i zarazem DZIEŃ MARYJNY

9.00 - Msza Św. z nauką misyjną dla wszystkich 

11.30 - Msza Św. z nauką misyjna dla wszystkich

17.00 - Msza Św. z nauka misyjną dla wszystkich

Po Mszy Św. wieczornej procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Przynosimy świece

 

PONIEDZIAŁEK - 22 października

DZIEŃ POŚWIĘCONY PAMIĘCI ZMARŁYCH

10.00 - Msza Św. z nauką misyjną dla wszystkich

16.30 – Różaniec

17.00 - Msza Św. z nauką misyjną dla wszystkich

Po Mszy Św. wieczornej nabożeństwo za zmarłych i procesja na cmentarz. Przynosimy lampiony i znicze

 

WTOREK - 23 października 2012

DZIEŃ CHORYCH (do południa)

9.30 – Spowiedź –tylko dla starszych i chorych

10.00 – Msza Św. z nauką misyjną dla wszystkich w czasie której zostanie udzielony sakrament namaszczenia chorym

Po zakończonej Mszy Św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo chorych

12.30 – Odwiedziny chorych w parafii, którzy nie mogli przybyć do kościoła (odpowiednio wcześniej prosimy zgłosić w zakrystii) 

Również tego dnia: DZIEŃ EUCHARYSTII i KAPŁAŃSTWA (po południu)

16.30 – Różaniec

17.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

Po Mszy Św. wieczornej nabożeństwo w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych

 

ŚRODA - 24 października

DZIEŃ MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

10.00 – Msza Św. z nauką misyjną dla wszystkich, podczas której będzie specjalne błogosławieństwo małych dzieci i matek oczekujących potomstwa

16.30 – Różaniec

17.00 – Msza Św. z nauka misyjną dla wszystkich

W czasie Mszy zostaną odnowione przyrzeczenia małżeńskie i będzie błogosławieństwo par małżeńskich  

 

CZWARTEK - 25 października

DZIEŃ PRZEBŁAGANIA I POJEDNANIA

9.30 – Spowiedź dla wszystkich

10.00 – Msza św. z nauką misyjna dla wszystkich

16.15 – Spowiedź dla wszystkich

16.30 – Różaniec

17.00 – Msza Św. z nauka misyjną dla wszystkich

Podczas każdej Mszy Św. będzie obrzęd wzajemnego przebaczenia i przeproszenia

  1. Po wieczornej Mszy Św. Droga Krzyżowa między domami Stoczka Kl. Wcześniej wyznaczone rodziny przygotują symboliczne Stacje Drogi Krzyżowej   

 

PIĄTEK - 26 października

DZIEŃ ZAKOŃCZENIA MISJI ŚWIĘTYCH

10.00 – Msza Św. z nauką misyjną dla wszystkich

16.30 – Różaniec

17.00 – Msza Św. z nauką misyjną dla wszystkich 

Na koniec każdej Mszy Świętej Błogosławieństwo Apostolskie połączone z udzieleniem odpustu zupełnego. Po wieczornej Mszy Świętej, poświecenie i modlitwa pod Krzyżem Misyjnym, wierni przynoszą ze sobą własne krzyże.

Logowanie