Tradycyjna kuchnia klasztorna
stomasz
20/04/2010 18:54

Staramy się, by podawane posiłki były smaczne i zawierały miejscowe składniki wychodowane częściowo w ogrodzie klasztornym a także w okolicznych gospodarstwach rolnych naszych parafian. Można zamawiać posiłki grupowe lub indywidualne zgłaszając odpowiednio wcześniej chęć skorzystania ze stołówki.

 
           
               

Refektarz dla pielgrzymów

Oferujemy także posiłki dla zorganizowanych turystycznych grup przejezdnych, bez konieczności noclegu. W tym celu należy odpowiednio wcześniej zapowiedzieć  swój przyjazd i złożyć zamówienie.

Kontakt do oferty wakacyjnej
stomasz
17/06/2010 20:37

Dom Pielgrzyma:
Rezerwacja noclegów i posiłków (Osoby indywidualne i grupy zorganizowane - 60 miejsc noclegowych).

Tel.: +48 89 7660911

e-mail: marianie@stoczek.pl

Adres do korespondencji:

Zgromadzenie Księży Marianów
Stoczek Klasztorny 30
11-106 Kiwity

PKO BP SA O/Lidzbark Warmiński 78 1020 3570 0000 2102 0007 7552

Logowanie