Pełna konserwacja ołtarza głównego z 1713 r. w Stoczkowskiej Bazylice

Ołtarz główny z 1713 r. autorstwa Krzysztofa Peuckera z Reszla, jest bogato zdobiony, zachowany w oryginalnej formie. Przykład świetności barokowej architektury sakralnej. Posiada znaczną wartość artystyczną, jest świadectwem ciągłości kultu związanego z dziejami regionu.

Prace konserwatorskie ołtarza głównego zostały podzielone na trzy etapy. Z uwagi na katastrofalny stan zachowania barokowej konstrukcji ołtarza jak też na ogromne koszty związane z inwestycją, działania ratujące wspaniały zabytek rozłożył się na okres trzech lat. Mamy nadzieję, że w roku 2013, dokładnie 300 lat od powstania, będziemy mogli cieszyć oko i serce tym niezwykłym przykładem barokowej sztuki sakralnej. Dla Sanktuarium Matki Pokoju jest to tym cenniejsze, że łaskami słynący wizerunek Maryi, znajdzie wreszcie swoją godną oprawę i będzie należycie zabezpieczony.

W I etapie wykonano pełną konserwację 9 drewnianych rzeźb zdobiących ołtarz. Usunięto fałszujące pierwotny wygląd przemalowania, dokonano dezynfekcji ( wszystkie rzeźby były porażone grzybem ) impregnacji, napraw stolarskich, wykonano prace pozłotnicze.

 
     
 

Etap II objął pełną konserwację polichromowanej i złoconej nastawy ołtarza. Rozpoczęto od demontażu i dezynfekcji elementów snycerki ornamentalnej, następnie zdemontowano etapami całą nastawę. W olsztyńskie pracowni konserwatorskiej p. Barbary Kulczyńskiej – Nowak usunięto przemalowania, wykonano impregnację spróchniałych elementów, niezbędne naprawy stolarskie ( z uwagi na całkowitą destrukcję, niektóre elementy należało wymienić w 70 % ) wzmocniono konstrukcję, wykonano dorzeźbienia, skonsolidowano warstwy malarskie, uzupełniono grunty, dokonano prac pozłotniczych oraz retuszy warstw malarskich. Biorąc pod uwagę tragiczny stan drewna oraz stopień porażenia grzybem ołtarz został niemal w ostatnim momencie uratowany. Przywrócono też jego pierwotny wygląd.

 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 

Etap III – zaplanowany na rok 2013, obejmie konserwację snycerki ornamentalnej ołtarza, dwóch obrazów ( Matki Pokoju i Widzenia św. Franciszka) mensy ołtarzowej oraz balustrady.

                 

 

 

Logowanie