Galeria dokumentów
bogumil
04/05/2010 07:36

W niniejszej galerii prezentujemy kopie najstarszych dokumentów związanych z Fundacją Klasztoru i Kościoła w Stoczku Klasztornym. Wśród najbardziej istotnych i zachowanych starodruków są:

  • Archiwum Conventus Springbornensis 1639-1792;
  • Topografica ac Chronologica conventum Maioris Poloniae descriptio… Augustini Ciepliński; Locus Springbornensis ad Templum Pacis de Fontibus B.V.Mariae, s.1002-1019;
  • Rękopisy Galicyjskie Polska – Akta dotyczące parafii /rezydencji/ Bernardynów klasztoru w Stoczku 1729-1749, Stoczek 1946-1947, s.49–56;
  • Archiwum Biskupstwa Warmińskiego, księga przychodów i rozchodów klasztoru Springborn 1785-1821;
  • Księga Bractwa Szkaplerza: Nomenclatum Fratrum ac Sororum Confraternitu Sacru Scapilariu ab Anno 1843; zawiera listę członków bractwa prowadzoną w latach 1843-1999 + Akt Fundacyjny Bractwa;

- korespondencję.

- księgi legatów mszalnych prowadzone po łacinie;

- projekt kruchty z 1913 rokufot.1 Mapa Rzymu
fot.2 Rewers aktu fundacyjnego
fot.3 Księga Inwestycyjno-budowlana fot.4 Księga rozliczeniowo - miesięczna
fot. 5 Księga Bractwa Szkaplerza fot. 6 Topografica ac Chronologica...
fot. 7 Locus Springbornensis... fot. 8 Archivium Conventus Springbornensis
fot. 9 Opis początków lokacji wsi Stoczek fot. 10 Wpis do księgi domowej bp Potockiego
 
fot. 11 Opis zgody papieskiej  
Logowanie