Poświęcenie odrestarłowanej kapliczki w Klejdytach

 

Kapliczak przed renowacją (MAJ 2012)
 

Na terenie parafii Stoczek Klasztorny znajdują się liczne, zabytkowe kapliczki przydrożne. To świadectwo wiary i głębokiej więzi z Kościołem ludności, która przez wieki, zamieszkiwała region świętej Warmii.

 
 
Wiele z tych kapliczek cieszy oko swym pięknem, pobudza do modlitwy i refleksji. Wiele jednak chyli się ku upadkowi nie znajdując życzliwego opiekuna. W tym roku udało się uratować kolejną już kapliczkę należącą do wsi Klejdyty.
 

 

W środę 20 czerwca, proboszcz parafii w Stoczku Klasztornym, ksiądz Krzysztof Ziaja odprawił nabożeństwo czerwcowe i dokonał jej poświęcenia. Dziękujemy wszystkim Dobrodziejom a szczególnie panu Teschnerowi z Niemiec, dawnemu mieszkańcowi Klejdyt, za sfinansowanie większości trudnych i kosztownych  prac restauratorskich. Efekty widać na zdjęciach. Warmińskie kapliczki i Krzyże przydrożne na stałe wpisane w krajobraz regionu, wciąż ewangelizują i są wiernymi świadkami obecności Boga wśród ludzi.

 
 
 
 
 
 

fot. T. Holiczko
 
            
 
             
 
             
Logowanie