Co powstaje w okolicy?
bogumil
26/02/2013 11:08

W skład Województwa warmińsko-mazurskiego wchodzi region, który przez lata nazywany był „Świętą Warmią”.

Pobożność ludności, która zamieszkiwała te tereny, niezliczone obiekty sakralne – duże Kościoły i małe kapliczki, w pełni uzasadniają tę nazwę. Także dziś to bogate dziedzictwo kultury chrześcijańskiej możemy podziwiać. Jest to na pewno wyróżnik regionu, coś co trzeba przekazywać przyszłym pokoleniom. W ten wyjątkowy krajobraz „Świętej Warmii” wpisują się w szczególny sposób sanktuaria – miejsca pielgrzymkowe. W naturalnym układzie tworzą one pątniczy szlak, dzisiaj także ciekawy szlak turystyczny. Najbardziej znane obiekty to: Gietrzwałd, Święta Lipka, Stoczek Klasztorny, Głotowo, Krosno, Chwalęcin a także Międzylesie, Tłokowo czy Braniewo. Istnieje potrzeba, aby tę specyfikę Warmii wykorzystać, uczynić znaną i dostępną dla turystów z Polski oraz innych krajów. Aby to uczynić niezbędna jest promocja i zwrócenie uwagi na tak piękny i bogaty w historię pejzaż Warmii. Należy zwrócić uwagę innych, że właśnie tu na Warmii istnieje, wciąż nie odkryty piękny szlak pielgrzymkowy. Jest to szlak cennych architektonicznie obiektów sakralnych wpisujących się na stałe w historię regionu, stanowiący jego niewątpliwy wyróżnik i atut.

Idąc tym tropem, chcąc skorzystać z pomocy unijnej, aby powyższe walory wyeksponować należy rozpocząć właściwą i skuteczną promocję. Przyczyni się to do zachowania, a w wielu przypadkach do uratowania od całkowitego zniszczenia bezcennych pereł architektury.

Dlatego 13 maja 2008 roku w Olsztynie podpisano Porozumienie między sześcioma Sanktuariami: Stoczkiem Klasztornym, Chwalęcinem, Gietrzwałdem, Głotowem, Krosnem i Świętą Lipką a także Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Olsztynie, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków, Województwem Warmińsko-Mazurskim, Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną w Olsztynie, Telewizją Polską S.A., Radiem Olsztyn S.A. oraz Towarzystwem Opieki nad Zabytkami.

Strony Porozumienia pragną przyczynić się do dynamicznego zwiększenia ruchu pielgrzymkowego i turystycznego w w/w regionie. Wzrost popytu na obsługę turystów stworzy nowe możliwości rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców, może też być źródłem ich powiększonych przychodów jak również wspomoże upowszechnienie historycznych miejsc kultu religijnego na Warmii.

Odpowiedzialnym za koordynację projektu przedsięwzięcia będzie Dom Zakonny w Stoczku Klasztornym Zgromadzenia Księży Marianów.

Rzecznikami projektu są Barbara Zalewska, Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Wojciech Samulowski, dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

AKTUALNOŚCI

Dnia 19.06.2013r, w Stoczkowskiej Bazylice będziemy świętowali uroczyście 30 rocznicę koronacji Obrazu Matki Pokoju . Po Mszy św. o godz. 17:00 przedstawimy Państwu program artystyczny przygotowany przez wykładowców i studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

 

Czytaj..

Już tradycyjnie lipiec jest miesiącem, w którym organizujemy rekolekcje dla małżeństw. Poznaj więcej szczegółów tegorocznego spotkania.

 

 

 

Czytaj..

Wraz z nadejściem upragnionej wiosny, do Sanktuarium w Stoczku przybywa coraz więcej pielgrzymów i turystów.

 

 

 

Czytaj..

Logowanie