Zaproszenie na Obchody Dni Pamięci Prymasa i Jana Pawła II 7.10.2011r.

W imieniu Zakonnej Wspólnoty Księży i Braci Marianów pracujących w sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Kl. serdecznie zapraszam na obchody Dnia Pamięci Kard. Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II.

Powyższe uroczystości odbędą się dnia 7 października 2011r. w stoczkowskiej Bazylice oraz 8 października na lotnisku Wilamowo k. Kętrzyna.

W październiku przypadają rocznice uwięzienia Prymasa w stoczkowskim Klasztorze (12 X 1953) i przewiezienia go do kolejnego miejsca internowania z lotniska Wilamowo (6 X 1954). W tym roku obchodzimy dodatkowo 110. rocznicę urodzin i 30. rocznicę śmierci Sługi Bożego. Obchody te są dobrą okazją dla nas wszystkich do przypomnienia postaci i nauczania Prymasa Tysiąclecia. Szczególnie młode pokolenie, wychowywane już w wolnej Polsce, powinno dobrze poznać Kard. Wyszyńskiego i Jego zasługi dla Kościoła i Narodu Polskiego.

Ufam, że tak będzie, że nie zabraknie mądrych wychowawców i prawdziwych świadków na miarę osobowości Prymasa Tysiąclecia i Papieża Polaka.

Dzień Pamięci

Kard. Stefana Wyszyńskiego
i Jana Pawła II

PROGRAM  OBCHODÓW

7 października 2011 r. (piątek) Stoczek Klasztorny - Sanktuarium Matki Bożej Pokoju

  • 16.30 - Różaniec  –  prowadzą uczniowie ze szkoły katolickiej w Smolajnach
  • 17.00 - Uroczysta Msza Św. z udziałem władz kościelnych i państwowych, modlimy się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego – Kard. Stefana Wyszyńskiego (Oprawa muzyczna: Chór z Bartoszyc pod dyr. p. Marii Czarnej)
  • 18.00 - Program słowno – muzyczny o Prymasie Tysiąclecia, w wykonaniu uczniów ze szkoły Podstawowej w Białymstoku oraz Przejście do Kalwarii Prymasa w ogrodzie, zapalenie symbolicznego lampionu*
  • 19.00 - Poczęstunek dla wszystkich gości, młodzieży i dzieci (W klasztornym refektarzu oraz w Sali domu pielgrzyma)

8 października 2011 r. (sobota)

Lotnisko Wilamowo k. Kętrzyna **

  • 13.00 - Uroczysty Apel – złożenie kwiatów pod obeliskiem poświęconym Kard. St. Wyszyńskiemu i obeliskiem ku czci Jana Pawła II
  • 13.50 - Liturgia Słowa Bożego
  • 14.10 - Koncert orkiestry wojskowej z pokazem musztry paradnej
  • 14.30 -  „Oferta kulinarna” z wojskowej kuchni

* Do Stoczka prosimy zabrać ze sobą symboliczny znicz, który zapalimy przy Kalwarii Prymasa w klasztornym ogrodzie

** Szczegółowy program uroczystości na lotnisku Wilamowo

Zobacz: http://ketrzyn.softel.com.pl/index.php?op=15

Logowanie