Święty Walenty - Patron zakochanych

Pierwszy raz po stu latach odsłonięto i odnowiono przepiękny ołtarz św. Walentego, namalowany techniką iluzoryczną na ścianie kaplicy wieńczącej południowe skrzydło krużganków barokowego kompleksu w Stoczku Klasztornym. W XIX w. ołtarz ten został zakryty przeniesionym ze świątyni drewnianym ołtarzem. Firma konserwatorska drewniany ołtarz zdemontowała i zabezpieczyła do konserwacji. Prawdopodobnie nie wróci już on na dawne miejsce. Po pierwsze jest to najstarszy ołtarz z czasów budowy świątyni (XVII w.), a więc należy do wystroju świątyni, po drugie szkoda byłoby nim zakrywać tak pięknie odnowiony ołtarz św. Walentego z kaplicy krużganków, przypominający o dawnej świetności tej budowli i pierwotnych założeniach.

fot. A. Ostrówka


Był to syn słynnego mówcy Rzymu Kratona. Po uzdrowieniu Kraron nawrócił się na chrześcijaństwo, wraz z całą rodziną i trzema uczniami. Wtedy też przyjął chrześcijaństwo syn perfekta miasta (Rzymu). Prefekt był tym oburzony, wściekły ze złości i zaniepokojony o przyszłość swego syna. Nie mógł się zgodzić aby jego syn został chrześcijaninem a w ten sposób ściągnął hańbę na rodzinę i niełaskę cesarza.

On to wydał rozkaz uwięzienia Walentego i przyczynił się do jego śmierci.

 

 

Inna wersja:

Św. Walenty, z wykształcenia lekarz, z powołania duchowny, żył w Cesarstwie Rzymskim za panowania Klaudiusza II Gotyckiego. Cesarz ten, za namową swoich doradców, zabronił młodym mężczyznom wchodzić w związki małżeńskie. Uważał, że najlepszymi legionistami ( żołnierzami) będą chłopcy nie mający rodzin. Zakaz ten złamał ks. Walenty i błogosławił śluby młodych legionistów. Został za to wtrącony do więzienia a potem ścięty.
Egzekucję wykonano 14.02.269 r. Grób Świętego był otoczony kultem. Papież Juliusz I ( 337-352) wybudował na nim bazylikę, a Teodor I (642-649) odrestaurował ją. Jego  relikwie znajdują się w kościele w Rudach Raciborskich – Zespół Klasztorno-Pałacowy (w bocznym ołtarzu).


Święty Walenty, opiekunie tych,
Którzy się kochają i darzą przyjaźnią,
Ty który z narażeniem życia urzeczywistniłeś
I głosiłeś ewangeliczne przesłanie pokoju,
Ty, który dzięki męczeństwu przyjętemu
Z miłości zwyciężyłeś wszystkie siły obojętności,
Nienawiści i śmierci, wysłuchaj naszą modlitwę.
W obliczu rozdarć i podziałów na świecie daj nam
Zawsze kochać miłością pozbawioną egoizmu,
abyśmy byli pośród ludzi wiernymi świadkami
miłości Boga.
Niech ożywiają w nas miłość, przyjaźń
i zaufanie, które pozwolą nam przezwyciężyć
życiowe przeszkody.
Prosimy Cię, wstawiaj się za nami do Boga,
Który jest źródłem wszelkiej miłości i
Wszelkiego piękna i który żyje i króluje
Na wieki wieków
Amen.

 


ZOBACZ GALERIĘ KRUŻGANKÓW

Logowanie