WIELKA LEKCJA HISTORII W SANKTUARIUM POKOJU. Finał II Olimpiady „Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia”

W tegorocznej edycji wzięło udział 16 szkół z naszego województwa. W eliminacjach szkolnych o awans do finału walczyło ok. 200 uczniów. Z eliminacji do finału zakwalifikowało się 47 uczestników, którzy wraz ze swoimi katechetami i opiekunami przybyli do Stoczka.

Rok 2011 jest rokiem wielkich rocznic z życia Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przypada w nim 110 rocznica urodzin, 30 rocznica śmierci oraz 55 rocznica uwolnienia z rąk Urzędu Bezpieczeństwa.

Dnia 28 października 1956 roku po trzech latach internowania w rożnych miejscach kraju, władze polskie uwolniły Prymasa i wrócił on do Warszawy, wśród wielkiej radości całego Kościoła i narodu polskiego. Równie wielka radość stała się naszym udziałem, gdyż ta data przypadła na finał II edycji Wojewódzkiej Olimpiady Szkół Ponadgimnazjalnych „Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia”, która odbyła się w miejscu internowania Prymasa – Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym, pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa.

W tegorocznej edycji wzięło udział 16 szkół z naszego województwa. W eliminacjach szkolnych o awans do finału walczyło ok. 200 uczniów. Z eliminacji do finału zakwalifikowało się 47 uczestników, którzy wraz ze swoimi katechetami i opiekunami przybyli do Stoczka Kl. Finał składał się z dwóch etapów. W pierwszej części pisemnej uczestnicy rozwiązywali test. Najlepsza dziesiątka zakwalifikowała się do etapu ustnego. Etap ustny rozgrywał się w Muzeum Prymasa, w pobliżu celi więziennej, gdzie Kard. Wyszyński był przetrzymywany od 12 października 1953 do 6 października 1954. Młodzież losowała pytania i odpowiadała przed komisją egzaminacyjną kapituły.

Laureatką II Olimpiady została uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Pasłęku Urszula Dyl, która w nagrodę otrzymała zestaw kina domowego ufundowany przez Urząd Marszałkowski. Nagrodę wręczył Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Pan Zdzisław Fadrowski. Kapituła przyznała dwie drugie nagrody dla uczennic z Lidzbarka Warm.: Marty Jakóbczyk z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych oraz Joanny Kowalczyk z Zespołu Szkół Zawodowych. Trzecie miejsce zajęła Monika Górska uczennica zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warm. Nagrodę za II i III miejsce ufundowali Starosta Lidzbarski Jan Harhaj oraz Wójt Gminy Kiwity Wiesław Tkaczuk. Cała finałowa dziesiątka otrzymała dyplomy, książki i nagrody rzeczowe. Nad przebiegiem prac Kapituły pieczę sprawował Pan Marek Szter Wamińsko Mazurski Wicekurator Oświaty. 

W czasie sprawdzania prac pisemnych przez członków Kapituły dla wszystkich uczestników i ich opiekunów, gospodarze Sanktuarium – Księża Marianie, przygotowali program, na który składało się zwiedzanie Sanktuarium z przewodnikiem oraz uroczysty obiad w refektarzu klasztoru.

Wszyscy opuszczali mury sanktuarium z przekonaniem, że uczestniczyli w prawdziwej lekcji historii Polski, w którą na zawsze wpisała się postać Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego.    

autor: Rafał Zieliński

fot. Ks. Krzysztof Ziaja MIC

Logowanie