Plener Artystyczno - Socjoterapeutyczny w Stoczku Klasztornym 30.05-1.06.2011
bogumil
01/06/2011 04:56

W dniach 30.05 – 01.06.2011r. grupa 16 uczniów wraz z 4 opiekunami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Bartoszycach uczestniczyła w plenerze Artystyczno-Terapeutycznym ,,Radość tworzenia”. Tym razem odbył się on w Sanktuarium Matki Bożej Pokoju w Stoczku Klasztornym.

W dniach 30.05 – 01.06.2011r. grupa 16 uczniów wraz z 4 opiekunami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Bartoszycach uczestniczyła w plenerze Artystyczno-Terapeutycznym ,,Radość tworzenia”. Tym razem odbył się on w Sanktuarium Matki Bożej Pokoju w Stoczku Klasztornym.

Pierwszego dnia pan Tomasz Holiczko oprowadził dzieci po całym obiekcie, pokazując nie tylko świątynię, ale również celę więzienną Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ogród. O godzinie 19.00 odbyła się msza święta, którą dzieci uświetniły modlitwą i śpiewem. Wieczorem zaś wszyscy bawili się przy ognisku. W międzyczasie grupa uczniów fotografowała najciekawsze miejsca i wydarzenia.

Drugi dzień wypełniły zajęcia fotograficzne, muzyczne, sportowe i literackie. Dzień zakończył się udziałem we mszy świętej oraz ogniskiem, na które przyjechała grupa nauczycieli z Ośrodka w Bartoszycach.

W środę po śniadaniu uczestnicy pleneru wyjechali do Lidzbarka Warmińskiego, aby zwiedzić tamtejszy zamek, skąd udali się do Bartoszyc.

Plener jest cyklicznym projektem, odbywającym się już po raz trzeci. Ma na celu pomoc dzieciom ze środowisk zagrożonych wszelkimi patologiami, a szczególnie alkoholizmem. Poprzez rozbudzanie pasji artystycznych, aktywne spędzanie czasu, wskazywanie ciekawych sposobów wykorzystywania wolnego czasu, nie tylko daje się dzieciom dobre wzorce, ale również podnosi ich poczucie własnej wartości.

Szczególne miejsce, które dzięki gościnności Księży Marianów, zostało wybrane w bieżącym roku, pozwoliło nadać plenerowi nieco sakralny charakter, ponieważ dzieci wraz z opiekunami uczestniczyły we wspólnych nabożeństwach i mogły odczuć bliskość Matki Bożej Pokoju.

Logowanie