Święte miejsca Warmii
bogumil
08/01/2010 00:27

Warmia i Mazury to region Polski, który każdemu kojarzy się przede wszystkim z jeziorami i pięknymi lasami. Jednak może się on poszczycić nie tylko urokami przyrody lecz również ogromnym bogactwem historycznym. To właśnie na tych ziemiach znajduje się kilka słynących cudami miejsc. Wybierając się w ten region Polski, warto nawiedzić tutejsze sanktuaria poświęcone Maryi i Jezusowi Chrystusowi.

Każde z nich ma swoją odmienną historię i zasługuje, by je lepiej poznać i sobie przybliżyć. Ma to umożliwić projekt unijny przygotowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Uniwersytet Warmińsko – Mazurski „Święte miejsca Warmii”. Dzięki tej inicjatywie uda się pozyskać niezbędne środki, które zostaną przeznaczone na promocję unikalnych zabytków architektury sakralnej oraz umożliwią stworzenie odpowiedniej oferty turystyczno-pielgrzymkowej. Na Warmii i Mazurach od wielu stuleci Matka Boża odbierała cześć w sanktuariach Jej poświęconych. Przez stulecia wierni z Warmii pielgrzymowali do słynących cudami miejsc: Stoczka Klasztornego, gdzie czczona jest Matka Boża Pokoju, Krosna k. Ornety, gdzie znajduje się figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem,   i do Gietrzwałdu gdzie w 1877 r. Matka Boża objawiła się dwom wizjonerkom.

Nieopodal granicy z Warmią kult Matki Bożej oddawany jest od wielu wieków także w Świętej Lipce, do której z całego kraju pielgrzymowali wierni zarówno Kościoła rzymskokatolickiego, jak i ewangelickiego. Szczególnie ludność mazurska.Te cztery sanktuaria, do dziś są szczególnym miejscem kultu Matki Bożej, nawiedzanym przez pątników ze wszystkich krajów Europy, a także z innych kontynentów. Oprócz wymienionych miejscowości warto wybrać się jeszcze do Glotowa (Głotowa), gdzie znajduje się sanktuarium Najświętszego Sakramentu i Męki Pańskiej, nazywane popularnie Warmińską Jerozolimą.

Stoczek Klasztorny

Krosno

Chwalęcin

Głotowo

Święta Lipka

Gietrzwałd

Co powstaje w okolicy?
pawels
18/01/2010 14:52

W skład Województwa warmińsko-mazurskiego wchodzi region, który przez lata nazywany był „Świętą Warmią”.

Pobożność ludności, która zamieszkiwała te tereny, niezliczone obiekty sakralne – duże Kościoły i małe kapliczki, w pełni uzasadniają tę nazwę. Także dziś to bogate dziedzictwo kultury chrześcijańskiej możemy podziwiać. Jest to na pewno wyróżnik regionu, coś co trzeba przekazywać przyszłym pokoleniom. W ten wyjątkowy krajobraz „Świętej Warmii” wpisują się w szczególny sposób sanktuaria – miejsca pielgrzymkowe. W naturalnym układzie tworzą one pątniczy szlak, dzisiaj także ciekawy szlak turystyczny. Najbardziej znane obiekty to: Gietrzwałd, Święta Lipka, Stoczek Klasztorny, Głotowo, Krosno, Chwalęcin a także Międzylesie, Tłokowo czy Braniewo. Istnieje potrzeba, aby tę specyfikę Warmii wykorzystać, uczynić znaną i dostępną dla turystów z Polski oraz innych krajów. Aby to uczynić niezbędna jest promocja i zwrócenie uwagi na tak piękny i bogaty w historię pejzaż Warmii. Należy zwrócić uwagę innych, że właśnie tu na Warmii istnieje, wciąż nie odkryty piękny szlak pielgrzymkowy. Jest to szlak cennych architektonicznie obiektów sakralnych wpisujących się na stałe w historię regionu, stanowiący jego niewątpliwy wyróżnik i atut.

Idąc tym tropem, chcąc skorzystać z pomocy unijnej, aby powyższe walory wyeksponować należy rozpocząć właściwą i skuteczną promocję. Przyczyni się to do zachowania, a w wielu przypadkach do uratowania od całkowitego zniszczenia bezcennych pereł architektury.

Dlatego 13 maja 2008 roku w Olsztynie podpisano Porozumienie między sześcioma Sanktuariami: Stoczkiem Klasztornym, Chwalęcinem, Gietrzwałdem, Głotowem, Krosnem i Świętą Lipką a także Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Olsztynie, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków, Województwem Warmińsko-Mazurskim, Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną w Olsztynie, Telewizją Polską S.A., Radiem Olsztyn S.A. oraz Towarzystwem Opieki nad Zabytkami.

Strony Porozumienia pragną przyczynić się do dynamicznego zwiększenia ruchu pielgrzymkowego i turystycznego w w/w regionie. Wzrost popytu na obsługę turystów stworzy nowe możliwości rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców, może też być źródłem ich powiększonych przychodów jak również wspomoże upowszechnienie historycznych miejsc kultu religijnego na Warmii.

Odpowiedzialnym za koordynację projektu przedsięwzięcia będzie Dom Zakonny w Stoczku Klasztornym Zgromadzenia Księży Marianów.

Rzecznikami projektu są Barbara Zalewska, Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Wojciech Samulowski, dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Logowanie