Finał Olimpiady o Kardynale Stefanie Wyszyńskim Prymasie Tysiąclecia
stomasz
30/10/2010 14:48

Stoczek Klasztorny 29.10.2010

fot. Łukasz Wierzchowski

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logowanie