Koronacja Obrazu Koronami Papieskimi 1983r.
bogumil
04/01/2010 12:58

Ukoronowanie maryjnego obrazu to potwierdzenie kultu, którym jest otaczany przez wiernych. Wyraża cześć, miłość i wdzięczność wobec Boga za Jego decyzję o powstaniu sanktuarium i Maryi za Jej macierzyńska troskę nad przybywającymi do niej pielgrzymami.

„Różne ludzkie wspólnoty doświadczają macierzyńskiego królowania Maryi, które przybliża w nich królestwo Chrystusa. Owo doświadczenie łączy się z miejscami, świątyniami, obrazami. Gdy we wspólnocie ludu Bożego owo doświadczenie królowania Maryi nabierze przez wiarę pokoleń szczególnej dojrzałości, wówczas rodzi się pragnienie wyrażenia tego aktem liturgicznym. I Kościół, po stwierdzeniu słuszności tego pragnienia, dokonuje aktu”. Tymi słowami Jan Paweł II wyjaśnił sens obrzędu koronowania cudownych wizerunków Matki Bożej podczas uroczystej Mszy świętej w Częstochowie dnia 19 czerwca 1983 roku, w czasie której ukoronował cudowny obraz Matki Pokoju ze Stoczka.

Od wielu lat było gorącym pragnieniem licznych czcicieli Matki Bożej Pokoju, aby Jej słynący łaskami obraz został ukoronowany. Wiele razy takie pragnienie wyrażali też kapłani i biskupi warmińscy.

Wśród nich był bp Józef Drzazga (1965-1978), który w szczególny sposób umiłował stoczkowskie sanktuarium i bardzo mu zależało aby obraz Matki Pokoju był jak najszybciej ukoronowany i zachęcał Marianów do przygotowania sanktuarium na uroczystość koronacji. W czasie jednej ze swoich pielgrzymek do Stoczka napisał: „Oby Sanktuarium Maryjne w Stoczku promieniowało coraz bardziej czcią i miłością do Matki Bożej. Oby słynący łaskami Obraz Matki Bożej Stoczkowskiej został rychło ukoronowany koronami papieskimi” (4 VII 1976 r.).

W czasie tej wizyty poświęcił „Organy Pokoju”, które ofiarował w intencji pokoju i koronacji obrazu. „Modlimy się także o to – mówił w czasie uroczystości – ażeby obraz Matki Bożej, Matki Pokoju, został ukoronowany koronami papieskimi. Czynimy w tym względzie już teraz starania i ufamy, że znowu nastąpi wielka koronacja obrazu Matki Bożej, tu w Stoczku tak, jak była koronacja obrazów Matki Bożej w Świętej Lipce czy też Gietrzwałdzie”.

Drugim wielkim orędownikiem koronacji obrazu był bp Jan Obłąk, który 20 lipca 1982 roku zapisał w „Księdze Pielgrzymów” prorocze słowa modlitwy: „Matko Pokoju, niech Twój obraz w Stoczku ukoronuje Dłoń Papieża Polaka w Częstochowie”.

W tym czasie przygotowywano pielgrzymkę Jana Pawła II do Ojczyzny w 1983 roku. Po ustaleniu programu pielgrzymki wiadomo już było, że Papież nie przyjedzie ani do Olsztyna, ani tym bardziej do Stoczka, dlatego marzenie, by osobiście ukoronował stoczkowski obraz pozostało tylko marzeniem. Jednak stało się coś niezwykłego!

 

Przejdź do strony...

 
Logowanie