Kontakt
stomasz
23/04/2013 16:35

Zgromadzenie Księży Marianów
Stoczek Klasztorny 30
11-106 Kiwity

Tel.: +48 89 7660911

e-mail: marianie@stoczek.pl

PKO BP SA O/Lidzbark Warmiński

78 1020 3570 0000 2102 0007 7552

 

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia”

Ogólnopolski Konkurs Literacki

„Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia”

7 grudnia 2013r.


REGULAMIN

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych
 • Wymagana forma utworu literackiego – esej
 • Każdy z uczestników ma do wyboru jeden z sześciu tematów:
  1) „Nie zmuszą mnie w niczym do tego, bym ich znienawidził”
  (24.12.1953) – przykazanie miłości chrześcijańskiej w świetle wspomnień Prymasa Wyszyńskiego z uwięzienia w Stoczku Klasztornym
  2)  Pokój jest owocem sprawiedliwości – walka Prymasa       Wyszyńskiego o sprawiedliwe traktowanie podczas aresztowania i uwięzienia ze szczególnym uwzględnieniem pobytu w Stoczku Klasztornym
  3) „Nie daj się zwyciężać złu, lecz zło dobrem zwyciężaj” – w jaki sposób Prymas realizował ten nakaz św. Pawła podczas uwięzienia w Stoczku
  4) Od wolności wewnętrznej do wolności zewnętrznej – czas uwięzienia Prymasa Wyszyńskiego jako przygotowanie do roli, którą odegrał w nowożytnej historii Polski
  5) Prymas niezłomny – znaczenie uwięzienia Prymasa Wyszyńskiego w budowaniu jego autorytetu w Kościele i Ojczyźnie
  6) Niekoronowany król Polski – na podstawie zapisków więziennych postawa Prymasa wobec władz PRL
 • Nadesłane utwory nie mogą zawierać błędów ortograficznych
 • Wymagane prace w formie papierowej pisane ręcznie oraz jeden egzemplarz na nośniku elektronicznym CD

 

Informacje dodatkowe:

 • Komisja oceniająca prace wyłoni laureatów i wyróżnionych
 • Wyniki zostaną podane na stronach internetowych organizatorów
 • Nagrodzeni zostaną powiadomieni telefonicznie
 • Uczestnikom finału organizator zapewnia nocleg i wyżywienie

 

Termin nadsyłania prac na konkurs:

 • prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć do dnia 08.11.2013r. na adres:

Sanktuarium Matki Pokoju

Stoczek Klasztorny 30

11-106 Kiwity


 • prace literackie z błędami ortograficznymi nie będą brane pod uwagę
 • przesłane prace przechodzą na własność organizatora            
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich
 • udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu
 • informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej

               www.mdklw.pl    oraz    www.stoczek.pl

 

Uroczyste zakończenie konkursu połączone z wręczeniem atrakcyjnych nagród odbędzie się w  Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym 7 grudnia 2013r. o godz. 1200


Patronat medialny:

Gość Niedzielny

Gazeta Lidzbarska

Radio Olsztyn

TVL Lidzbark Warmiński

 

Organizator konkursu:

Sanktuarium Matki Pokoju

Stoczek Klasztorny (Warmiński)


Współorganizator:

Młodzieżowy Dom Kultury

im. Ireny Kwinto

w Lidzbarku Warmińskim

 

Honorowy patronat:

Marszałek Województwa

Warmińsko - MazurskiegoCele konkursu:

 • Uczczenie 60 rocznicy uwięzienia Prymasa Wyszyńskiego
  w Stoczku Klasztornym (12.10.1953r.)
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnej twórczości literackiej
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań młodzieży
 • Aktywowanie nauczycieli do twórczej pracy z uczniami
 • Zachęcanie młodych ludzi do zdobywania wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim poprzez wizyty w muzeum znajdującym się w Klasztorze w Stoczku
 • Kultywowanie miejsc pamięci przez młode pokolenia, kształtowanie postaw patriotycznych

 

 

 

Logowanie