Kontakt
stomasz
23/04/2013 16:35

Zgromadzenie Księży Marianów
Stoczek Klasztorny 30
11-106 Kiwity

Tel.: +48 89 7660911

e-mail: marianie@stoczek.pl

PKO BP SA O/Lidzbark Warmiński

78 1020 3570 0000 2102 0007 7552

 

Wiadomości

Wielkanoc 2018

Kalendarium

ŚWIĘTA WIELKANOCNE

Zakończenie Prac konserwatorskich Elewacji Klasztoru
W ramach wykonania zadania przeprowadzono prace konserwatorskie elementów elewacji takich jak:
1. Cokołu, płaszczyzn tynkowych, pilastrów z kapitelami, profilowanych gzymsów pośrednich, dekoracyjnych płycin międzyokiennych, elementów rzeźbiarskich dekoracji sztukatorskich, profilowanego gzymsu wieńczącego, tympanonu z wystrojem sztukatorskim oraz drewnianą stolarką okienną. Prace polegały na odczyszczeniu elewacji z brudu i łuszczących się warstw przemalowań, odczyszczeniu elementów wystroju architektonicznego i rzeźbiarskich elementów sztukatorskich, wzmocnienie osłabionych tynków i elementów wystroju architektonicznego, impregnacji elementów sztukaterii, podklejeniu odspojonych tynków i elementów wystroju architektonicznego, likwidacji spękań murów, uzupełnieniu ubytków tynków i ubytków detali architektonicznych oraz ubytków sztukaterii, rekonstrukcji całkowicie zniszczonych elementów wystroju elewacji, przywrócenie kolorystyki elewacji.
2. Drewnianej stolarki okiennej poprzez zabiegi: odczyszczenie z warstw przemalowań, uzupełnienie ubytków drewna, otworzeniu całkowicie zniszczonych elementów stolarki, napraw konstrukcyjnych i oryginalnych elementów metalowych (zawiasy, okucia, klamki), wymiana oszklenia, zabezpieczenie powierzchni drewna, przywrócenie kolorystyki stolarki.
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
   
     
Zdjęcia:    
fot. A. Dobrowolska - Dudek   fot. M. Wawrzkiewicz
fot. K. Sułkowska   fot. T. Holiczko

 

Logowanie