Kontakt
stomasz
23/04/2013 16:35

Zgromadzenie Księży Marianów
Stoczek Klasztorny 30
11-106 Kiwity

Tel.: +48 89 7660911

e-mail: marianie@stoczek.pl

PKO BP SA O/Lidzbark Warmiński

78 1020 3570 0000 2102 0007 7552

 

Wiadomości

Wielkanoc 2018

Kalendarium

ŚWIĘTA WIELKANOCNE

Uroczystości Odpustowe w Stoczku Klasztornym

TVP Olsztyn - Zobacz wideo

Dnia 31sierpnia 2014 roku w Stoczku Klasztornym odbyły się główne uroczystości odpustowe ku czci Matki Pokoju. Uroczystej Sumie Odpustowej przewodniczył Metropolita Warszawski Kardynał Kazimierz Nycz przy współudziale Metropolity Warmińskiego Arcybiskupa Wojciecha Ziemby, ordynariusza diecezji warmińskiej. Msza Święta Odpustowa była jednocześnie wielkim dziękczynieniem Archidiecezji Warmińskiej za dar kanonizacji Jana Pawła II. Podczas Mszy świętej o godzinie 1100 odbyło się wprowadzenie relikwii św.Jana Pawła II.

 

Na Uroczystości Maryjne do stoczkowskiego sanktuarium przybyli pielgrzymi z całej Polski: pielgrzymki autokarowe z Olsztyna, Kętrzyna i Prudnika Śląskiego-trzeciego miejsca uwiezienia Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego; pielgrzymki piesze z Lidzbarka Warmińskiego, Bartoszyc, Rogóża, Kiwit, Bisztynka, pielgrzymka rowerowa Bractwa św.Jakuba z Kętrzyna oraz liczni pielgrzymi przybyli w gronie rodzinnym i indywidualnie.

Przed rozpoczęciem Liturgii wszystkich przybyłych pielgrzymów powitał ksiądz Wojciech Sokołowski –kustosz sanktuarium, który przypomniał wszystkim zgromadzonym, że podczas II pielgrzymki do Ojczyzny św.Jan Paweł II koronował Obraz Matki Pokoju i prosił abyśmy wypraszali pokój dla świata. Ta intencja jest szczególnie ważna dziś, kiedy przeżywamy uroczystości odpustowe w przededniu 75.rocznicy rozpoczęcia drugiej wojny światowej oraz w obliczu trwających obecnie konfliktów zbrojnych na Ukrainie, Bliskim Wschodzie i Afryce.

Do koronacji obrazu Matki Pokoju nawiązał również Arcybiskup Wojciech Ziemba, który przemawiał do zgromadzonych pielgrzymów na początku Eucharystii. Niech słowa wypowiedziane przez papieża podczas koronacji obrazu staną się dla nas pociechą i nadzieją na przyszłość. „Wszystkich Was zawierzam Matce Pokoju. Niech Maryja będzie z wami przez dalsze lata i pokolenia, przybliżając wam Chrystusa i Jego królestwo, królestwo wiary, nadziei i miłości”-powiedział metropolita.

Homilię do zgromadzonych wiernych wygłosił metropolita warszawski Kardynał Kazimierz Nycz. Mówił: „że powinniśmy pamiętać o tych, którzy giną na Ukrainie, o każdym człowieku, który doznaje niesprawiedliwości i każdej rodzinie, która musi uciekać i tracić swoich bliskich. Zabierajmy się do wielkiej modlitwy i pielęgnowania tych wartości, które stanowią absolutny fundament pokoju w świecie, pokoju w rodzinach, w sąsiedztwach i tam, gdzie żyjemy”. W homilii ksiądz Kardynał odwoływał się do św.Jana Pawła II i Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którzy byli wielkimi orędownikami pokoju.

Na zakończenie Liturgii zabrał głos Przełożony Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów ksiądz Paweł Naumowicz i podziękował wszystkim za przybycie na uroczystości odpustowe oraz przypomniał o potrzebie modlitwy w intencji pokoju na świecie ponieważ coraz częściej słyszymy o nowych konfliktach, uchodźcach i prześladowaniu chrześcijan. „Czasem wydaje się, że niewielki mamy na to wpływ, zwłaszcza dziś, kiedy się mówi, że aby osiągnąć pokój, trzeba mieć odpowiednią liczbę czołgów, samolotów i rakiet”.

Przed udzieleniem błogosławieństwa relikwiami św.Jana Pawła II głos zabrał jeszcze kustosz sanktuarium i podziękował wszystkim za przybycie na główne tegoroczne uroczystości odpustowe. Po Mszy św. wierni adorowali relikwie św.Jana Pawła II.

Księża Marianie posługujący w Stoczku Klasztornym serdecznie zapraszają na Główne Uroczystości Odpustowe ku czci Matki Pokoju w dniu 31 sierpnia 2014 roku o godz.1100.Uroczystej Sumie Odpustowej będzie przewodniczył Metropolita Warszawski ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz przy współudziale Metropolity Warmińskiego księdza Arcybiskupa Wojciecha Ziemby, Ordynariusza naszej diecezji. Msza Święta Odpustowa będzie dziękczynieniem Archidiecezji Warmińskiej za dar kanonizacji Jana Pawła II. Podczas Uroczystości Odpustowych odbędzie się wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II.

Ks. Wojciech Sokołowski MIC
Kustosz Sanktuarium Matki Pokoju
w Stoczku Klasztornym

Logowanie