Kontakt
stomasz
23/04/2013 16:35

Zgromadzenie Księży Marianów
Stoczek Klasztorny 30
11-106 Kiwity

Tel.: +48 89 7660911

e-mail: marianie@stoczek.pl

PKO BP SA O/Lidzbark Warmiński

78 1020 3570 0000 2102 0007 7552

 

Integracyjny Plener Malarski z Bartoszyc

W okresie od 10.06.2013r. do 21.06.2013r., na terenie Sanktuarium Maryjnego w Stoczku Klasztornym odbył się INTEGRACYJNY PLENER PLASTYCZNY, zorganizowany w ramach realizacji projektu pn. 60+ NADAL SPRAWNI I AKTYWNI, dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Realizatorem przedmiotowego projektu było Stowarzyszenie 4 Strony Świata w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Głównym celem projektu była poprawa jakości i poziomu życia, aktywizacja i integracja społeczna osób starszych poprzez działania edukacyjne, kulturalne i turystyczno - rekreacyjne.

W Plenerze uczestniczyło 20 osób starszych w wieku 60 +. Nad prawidłowym przebiegiem przedsięwzięcia czuwał Komisarz Pleneru oraz dwóch opiekunów artystycznych. Różnorodna forma pracy poszczególnych osób stworzyła im możliwość wzajemnego zapoznania się z walorami kilku technik, takich jak malarstwo olejne i akrylowe oraz rzeźba. W trakcie Pleneru - 17.06.2013r., w ramach integracji międzypokoleniowej, odbyły się również warsztaty plastyczne     z udziałem 28 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Bartoszycach. W trakcie zajęć uczniowie, przy udziale uczestników Pleneru, namalowali na 10 - metrowym kartonie, pociąg z wagonami pełnymi pasażerów. Dzieci miały również okazję aby zapoznać się z historią tego wyjątkowego miejsca sakralnego.

Dzięki zaangażowaniu Komisarza oraz koordynacji działań artystycznych, powstało 56 obrazów i 4 płaskorzeźby. Ich tematyka była bardzo różnorodna - na pracach widniały krajobrazy, zabytki Stoczka Klasztornego i miasta Bartoszyce, martwa natura, itp.

Na zakończenie Pleneru odbył się wernisaż prac, w którym wzięło udział ponad 100 osób, tj. uczestnicy Pleneru, bezpośredni uczestnicy projektu, seminarium oraz zaproszeni goście. Na początek wernisażu zostały wręczone artystom pamiątkowe dyplomy i indywidualne upominki. Następnie odbył się występ artystyczny w wykonaniu zespołu z Bartoszyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zespołu „Białe Gołąbki” z Domu Dziennego Pobytu, funkcjonującego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Po zakończeniu prezentacji scenicznych wszyscy goście zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy poplenerowej.  

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć:

https://drive.google.com/folderview?id=0B2obZDhSx79oSXo1U1IzbEtGczg&usp=sharing


https://drive.google.com/folderview?id=0B2obZDhSx79oTkhtYnU3VWZQbTg&usp=sharing

Logowanie