Spotkanie Nauczycieli w Stoczku Warmińskim

Księża Marianie zapraszają

na Spotkanie Nauczycieli w Stoczku Warmińskim

u Matki Pokoju i Prymasa Wyszyńskiego

w Roku Jubileuszowym Chrztu Polski

 

sobota  21 maja 2016r godz. 11:30 – 15:00

 

11:30  w Bazylice

Pozdrowienie Obrazu Matki Pokoju

Pozdrowienie Krzyża Ocalenia Sybiraków

Program historyczny – z muzyką:

Wybrane Sylwetki Nauczycieli Narodu

Św. Jan Paweł II – Koronator Obrazu Matki Pokoju

Sługa Boży Kardynał Prymas Wyszyński – Więzień Stoczka

Bł. Wincenty Frelichowski – Patron Harcerstwa

Zygmunt Moczyński – kompozytor, Toruń+Palmiry

Relikwie Błog. Nazaretanek – męczennic z Nowogródka

Zapowiedź Kanonizacji bł. Stanisława Papczyńskiego


Przerwa – Cela Więźnia, Pamiątki

Okazja Spowiedzi


Pieśni przy Krzyżu

JEZU BĄDŹ ZE MNĄ

Jezu żyj we mnie

Jezu Twój jestem

W życiu i przy śmierci


WITAJ NAM KRZYŻU, Krzyżu uwielbiony

Tyś przez Jezusa Skarb nam zostawiony

Przez wieki całe z nami pozostajesz

Wiary i męstwa w trudach nam dodajesz.

 

Organy ołtarzowe 46 głosowe „GLORIA VICTIS”,

ofiarowane jako wotum do Krzyża Sybiraków

- jako pomnik Męczeństwa i Chwały Polaków.


Błękitne rozwińmy sztandary

Błękitne rozwińmy sztandary,

Czas strząsnąć zwątpienia już pleśń!

Niech w sercach zagorze znicz wiary,

I gromka niech ozwie się pieśń.


Spod znaku Maryi rycerski my huf,

Błogosław nam, Chryste, na bój.

Stajemy jak ojce, by służyć Ci znów,

My Polska, my naród, lud Twój!

 

Już świta, już grają pobudki,    

Już Jezus przybliża się k'nam,

Żyj święta radości, precz smutki!

Pan idzie i pierzcha w cień kłam!

 

Pan idzie, słoneczność rozlewa się w krąg,

Pan idzie na świata siąść tron!

Drży szatan, wysuwa mu berło się z rąk

Słyszycie? – Zwycięstwa gra dzwon!

 

O, Bogurodzico, Dziewico,

Tchnij siłę w mariański ten zew –

Z otwartą stajemy przyłbicą

I serca Ci niesiem i krew.

 

Siać miłość będziemy wśród burzy i słot,

W zwycięski Ty powiedź nas szlak.

A gdy nam tchu będzie i mocy już brak –

Do nieba pokieruj nasz lot.


ks. Józef Jarzębowski MIC   (Jan Art.)  


13:00   W Bazylice MSZA ŚWIĘTA

Celebrans – Ks. Prałat Józef Nowakowski,
Toruń Kustosz Relikwii Patrona Harcerstwa bł. Wincentego Frelichowskiego

Dary ofiarne – obrazy olejne:

Prymasa - Więźnia – Nauczyciela dziatwy

Zygmunta Moczyńskiego z Krzyżem Papieskim

Relikwiarza za łaskę Prymasa - Więźnia

Obrazu Ks. Andrzeja Cikoto marianina z Drui

Obrazu Ks. Jarzębowskiego marianina

 

Na organach Pokoju i Życia – gra Marcin Mackiewicz z napisaną dla Stoczka Sonatą

Na organach „Gloria Victis” gra Krzysztof Łuszczyk

Z posługą chóru z Sępopola


Po Mszy Św.   Ucałowanie Relikwii

Muzyka organowa w Roku Jubileuszowym

Gość z USA – prof. Lidia Smentek

Autorka monografii o Z. Moczyńskim

14:00     Brama Klasztorna - OGRÓD

Apel Pamięci – przy Dzwonach Pokoju i Życia

Przejście do Kalwarii Prymasa-Więźnia

(można ofiarować znicz od Szkoły...)

Wyznanie wiary

Powrót obok Gruszy Prymasowskiej

- w jej pobliżu – nowa grusza posadzona w Roku Jubileuszowym Chrztu Polski 14.IV.2016

- pochodzi z gruszy bł. Karoliny Kózkówny, pod którą nauczała młodsze dzieci

_________________________________________________

Spotkanie prowadzi ks. Kazimierz Chrostowski MIC

 

BOGURODZICA  (XIII w.)

 

1. Bogurodzica Dziewica

Bogiem sławiena Maryja!

U Twego Syna Gospodzina

Matko zwolena, Maryja!

Ziści nam, spuści nam, 

Kyrie eleison.

2. Twego dziela Chrzciciela Bożycze,

Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze,

Słysz modlitwę, jąż nosimy

A dać raczy, jegoż prosimy:

A na świecie zbożny pobyt

Po żywocie rajski przebyt!

Kyrie eleison.

 

AVE MARIS STELLA

= ulubiony hymn Prymasa – Więźnia

1.       Witaj Gwiazdo morza* Wielka Matko Boga*

Panno zawsze czysta* Bramo niebios błoga.*

2.       Ty coś Gabriela* Słowem przywitana*

Utwierdź nas w pokoju* Odmień Ewy miano.*

3.       Winnych wyzwól z więzów* Ślepym powróć blaski*

Oddal nasze nędze* Uproś wszelkie łaski.*

4.       Okaż żeś jest Matką* Wzrusz modłami Swymi*

Tego co Twym Synem* Zechciał być na ziemi.*

5.       O Dziewico sławna* I pokory wzorze*

Wyzwolonym z winy* Daj nam żyć w pokorze.*

6.       Daj wieść życie czyste* Drogę ściel bezpieczną*

Widzieć daj Jezusa* Mieć z Nim radość wieczną.*

7.       Bogu Ojcu chwała* Chrystusowi pienie*

Obu z Duchem Świętym* Jedno uwielbienie.*
                                                                                 Amen.

 

Serdecznie pozdrawiam z klasztoru w Stoczku Klasztornym w którym więzieni byli w 1939 roku kapłani diecezji płockiej, łomżyńskiej i włocławskiej. Trafili potem do Hohenbruch (okollice Krulewca), skąd 17 marca 1940 roku wywiezieni do Działdowa, gdzie ponieśli śmierć męczeńską do końca maja.

Uczcimy ich w dniu 21 maja 2016 roku w czasie spotkania Nauczycieli w Sanktuarium Matki Pokoju. Prosimy więc gorąco o przekazanie programu spotkania, który załączam duszpasterzom i nauczycielom na terenie diecezji.

 

Kapłani-więżniowie ze Springborn(Stoczek):

diecezja włocławska

ks.Michał Morawski

ks.Antoni Pawlak

ks.Faustyn Stefańczyk

 

diecezji płocka

ks.Władyslw Biały

ks.Antoni Kurach

ks.Andrzej Krysiak

ks.Józef Laterski

 

diecezja łomżyńska

ks.Tadeusz Ciborowski

ks.Józef Rogiński

ks.Franciszek Wądołowski


Ks.Kazimierz Chrostowski MIC

marianin ze Stoczka Klasztornego

Logowanie