Koronacja Obrazu Koronami Papieskimi 1983r.
bogumil
04/01/2010 12:58

Ukoronowanie maryjnego obrazu to potwierdzenie kultu, którym jest otaczany przez wiernych. Wyraża cześć, miłość i wdzięczność wobec Boga za Jego decyzję o powstaniu sanktuarium i Maryi za Jej macierzyńska troskę nad przybywającymi do niej pielgrzymami.

Podczas obrad Konferencji Episkopatu Polski na temat papieskiej wizyty, 3 maja 1983 roku, bp Obłąk widząc zaplanowaną w programie koronacje trzech obrazów Matki Bożej w Jasnogórskim sanktuarium (miały to być obrazy z Brdowa, Lubaczowa i Zielenic), zapytał, czy byłaby możliwa także koronacja obrazu ze Stoczka. Pomysł był raczej niemożliwy do realizacji z prostego powodu: nie było przygotowanej odpowiedniej dokumentacji, a czasu było już zbyt mało. Niemniej jednak bp Obłąk napisał prośbę do Ojca Świętego, którą poparła Konferencja Episkopatu.

Prośba został przedstawiona Ojcu Świętemu 7 maja. Tak później zrelacjonował to spotkanie abp Bronisław Dąbrowski: „Ojciec Święty, mimo niezałatwienia formalności, zgodził się na koronację, motywując tym, że chodzi o cudowny obraz Najświętszej Maryi Panny Matki Pokoju, w cieniu którego cierpiał i modlił się uwięziony w Stoczku Prymas Tysiąclecia, i że o to z prostotą prosi biskup Jan Obłąk”.

Wkrótce też (9 maja) z Sekretariatu Stanu nadszedł do biskupa warmińskiego list: „Ojciec Święty Jan Paweł II przychylił się do prośby Waszej Ekscelencji wyrażonej w liście z dnia 3 bm. I gotów jest dokonać koronacji Obrazu Matki Boskiej ze Stoczka Warmińskiego w dniu 19 czerwca br. Na Jasnej Górze”. W dniu 16 maja abp B. Dąbrowski poinformował o tym fakcie zarówno abp J. Obłąka, jak również ks. Eugeniusza Delikata MIC, prowincjała Marianów w Polsce.

Rozpoczęto konieczne przygotowania. Brakującą dokumentację przygotowali bp Jan Obłąk i bp Julian Wojtkowski. Przygotowaniem obrazu i nowych koron zajął się kustosz sanktuarium, ks. Eugeniusz Kamiński MIC. Nowe korony ufundował ks. Infułat Stefan Zajkowski, kapelan w Armii Polskiej generała Andersa, a wykonali Andrzej Dec i Marek Woszczek z Warszawy.

Uroczysta koronacja odbyła się 19 czerwca 1983 roku podczas Mszy świętej na Jasnej Górze. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt tysięcy wiernych z diecezji warmińskiej. W homilii Ojciec Święty powiedział o koronowanym obrazie ze Stoczka: „Tym aktem wyrażam dziękczynienie Matce Pokoju za trzysta z górą lat opieki nad Świętą Warmią, która na przestrzeni dziejów i zmiennych losów historii dochowała wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi”. Wspomniał też o Stoczku jako miejscu uwięzienia ks. Kardynała Wyszyńskiego oraz jego akcie oddania się Matce Bożej, i zakończył słowami: „Wszystkich Was zawierzam Matce Pokoju”.

W czasie koronacji Ojciec Święty, zobaczył różaniec-wotum na obrazie, a gdy mu powiedziano, że ofiarował go ks. Kardynał Wyszyński, podarował także od siebie różaniec i powiedział: „Wypraszajcie pokój dla całej ziemi”.

Po koronacji obraz wrócił do Stoczka i rozpoczęły się przygotowania do dziękczynnej uroczystości pokoronacyjnej, którą wyznaczono na 28 sierpnia. Uczestniczyło w niej ok. 50 tysięcy wiernych, biskupi warmińscy i także z sąsiednich diecezji, księża i siostry zakonne. Mszy świętej przewodniczył ks. abp B. Dąbrowski. Gospodarz miejsca, bp Obłąk, witając wszystkich, zwrócił uwagę, że wśród kilku znanych na Warmii, Mazurach i Powiślu obrazów Matki Bożej tylko jeden został osobiście koronowany przez Papieża – obraz Matki Pokoju ze Stoczka.

Na zakończenie uroczystości bp Obłąk zawierzył diecezję warmińską Stoczkowskiej Matce Pokoju.

Papieska koronacja otworzyła nowy etap w rozwoju kultu Matki Pokoju. Wiele parafii diecezji warmińskiej przeżyło nawiedzenie kopii stoczkowskiego obrazu. Liczne kopie trafiły do kościołów w całej Polsce, a także do Watykanu, Brazylii, Rwandy, Urugwaju, Niemiec, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Norwegii i innych krajów. Jedna z nich przyjęła parafia w Siekierkach nad Odrą, gdzie powstało Nadodrzańskie Sanktuarium Pokoju. Do 2004 roku do różnych miejsc w kraju i zagranicą powędrowało 80 kopii obrazu. Z roku na rok rośnie też ilość pielgrzymów nawiedzających Świątynię Pokoju.

 
Logowanie