Kontakt
stomasz
23/04/2013 16:35

Zgromadzenie Księży Marianów
Stoczek Klasztorny 30
11-106 Kiwity

Tel.: +48 89 7660911

e-mail: marianie@stoczek.pl

PKO BP SA O/Lidzbark Warmiński

78 1020 3570 0000 2102 0007 7552

 

Słowo Księdza Kustosza do Dobrodziejów, Przyjaciół i Czcicieli Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym

Kochani Dobrodzieje, Przyjaciele i Czciciele

Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym

Pozdrawiam Was bardzo gorąco i serdecznie z Warmii z Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym. Przekazuję również gorące pozdrowienia od pozostałych Współbraci Marianów, którzy posługują razem ze mną w Sanktuarium: ks. Krzysztofa Ziaję, ks. Kazimierza Chrostowskiego i ks. Krzysztofa Zambrzyckiego.

Dziękuję wszystkim dobrodziejom za dotychczasowe wsparcie materialne i duchowe Sanktuarium. Dzięki Waszym ofiarom przysyłanym do Stoczka Klasztornego możemy normalnie żyć, funkcjonować i utrzymać Sanktuarium.

Wprawdzie w Stoczku Klasztornym istnieje parafia do której należy około 700 osób, to jednak z ofiar naszych parafian nie jesteśmy w stanie się utrzymać, ponieważ w dzisiejszych czasach wiele rodzin zmaga się z problemami dnia codziennego. Bóg zapłać za przysłane ofiary na wypominki za zmarłych polecanych Bogu w modlitwie. Przez cały miesiąc listopad przed Cudownym Obrazem Matki Pokoju każdego dnia o godzinie 1700 sprawowaliśmy Najświętszą Ofiarę za wszystkich Waszych zmarłych poleconych w wypominkach.

Moi Drodzy, w ostatnim czasie w życiu Sanktuarium odbyło się bardzo dużo różnych wydarzeń.  Istotnym wydarzeniem była zmiana kustosza. Dotychczasowy kustosz Sanktuarium ks. Grzegorz Deryngowski zakończył swoją posługę duszpasterską i został skierowany do pracy w Niemczech.

Jako nowy kustosz Sanktuarium bardzo serdecznie dziękuje mojemu poprzednikowi za troskę duszpasterską i materialną o sanktuarium w Stoczku Klasztornym. Ksiądz Grzegorz Deryngowski był kustoszem przez 8 lat i podczas posługi duszpasterskiej dokonał bardzo wiele zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym. Bogu niech będą dzięki za tyle dobra, które dokonało się dzięki posłudze księdza Grzegorza i dzięki Waszej modlitwie i materialnemu wsparciu.

Od 26 sierpnia bieżącego roku zostałem mianowany przez Ojca Prowincjała na kustosza Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym. Będę starał się kontynuować dzieło swojego poprzednika, rozpoczęte wcześniej inwestycje, a przede wszystkim troszczyć się o rozwój kultu Matki Pokoju, przyjmować pielgrzymów nawiedzających Sanktuarium oraz rozeznawać i podejmować nowe inicjatywy duszpasterskie.

Pięknymi wydarzeniami w naszym Sanktuarium były Dni Pamięci Prymasa, Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli Szkół Prymasowskich  oraz 60. rocznica uwiezienia Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stoczku Klasztornym. Dni Pamięci Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego obchodzone w Stoczku Klasztornym 4 października i na lotnisku  Wilamowo k/Kętrzyna 5 października. Była to wspaniała okazja do przypomnienia nam wszystkim,  a szczególnie młodemu pokoleniu postaci i nauczania Prymasa Tysiąclecia. Uczestnicy Konferencji dla dyrektorów i nauczycieli Szkół Prymasowskich podczas tegorocznego spotkania rozważali w sposób szczególny słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego: …oddałem się dziś przez ręce Najlepszej Matki w całkowitą niewolę Chrystusowi Panu. W tym widzę łaskę dnia, że sam Bóg stworzył mi czas na dokonanie tego radosnego dzieła…

(Zapiski więzienne, Stoczek Klasztorny 8 XII 1953 r.)

Dnia 12 października obchodziliśmy Uroczystości związane z 60. rocznicą uwiezienia Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stoczkowskim Klasztorze. W Uroczystościach wzięło udział duchowieństwo, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych, przedstawiciele różnych instytucji i osoby indywidualne. Obecność tylu zaproszonych gości na Uroczystościach była wspaniałą okazją, aby oddać hołd Wielkiemu Człowiekowi, Wielkiemu Pasterzowi i przypomnieć Jego wielkie zasługi dla Kościoła i Narodu Polskiego, oraz modlić się o Jego rychłą beatyfikację. Dziękuję wszystkim naszym Przyjaciołom za duchową łączność z nami podczas gdy wspominaliśmy i upamiętniali te dziejowe wydarzenia.

8 grudnia będziemy obchodzić w Kościele Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, oraz 60. rocznicę Osobistego Oddania się Matce Bożej w Duchową Niewolę Miłości Kardynała Stefana Wyszyńskiego w celi więziennej Stoczkowskiego Klasztoru w 1953 roku. Mszy Świętej sprawowanej w tym dniu przed Cudownym Obrazem Matki Pokoju  o godz. 1130 będzie przewodniczył ksiądz Arcybiskup Jan Paweł Lenga - marianin, który przez 30 lat pełnił posługę kapłańską i pasterską w Kazachstanie i republikach Azji Średniej. Podczas Eucharystii celebrowanej w Stoczku Klasztornym ksiądz Arcybiskup razem z pozostałymi marianami dokona odnowienia ślubów zakonnych, ponieważ tego dnia przypada Tytularna Uroczystość Zgromadzenia Księży Marianów oraz poświęci ołtarz główny w Bazylice Stoczkowskiej na zakończenie prowadzonych przez ostatnie lata renowacji. Po ubiegłorocznej kradzieży Cudowny Obraz Matki Bożej został zabezpieczony przez zainstalowanie alarmu, szyby pancernej i monitoringu.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Pragnę  wszystkim naszym Dobrodziejom, Przyjaciołom i Czcicielom Matki Pokoju złożyć serdeczne życzenia. Niech Dziecię Jezus obdarza Was potrzebnymi łaskami i hojnie błogosławi Wam i Waszym rodzinom. Niech Matka Pokoju wyprasza wszystkim potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo w nadchodzącym Nowym Roku Pańskim. Do życzeń załączam w darze Stoczkowski Kalendarz na 2014 rok.

Dawnym zwyczajem przed wizerunkiem Matki Pokoju będziemy w pierwszych dniach stycznia modlić się  Nowenną Eucharystyczna o Pokój (od 1 do 9 stycznia 2014 roku o godz.1700). Wysyłamy druki nowennowe, ponieważ pragniemy naszej najlepszej Matce przedstawiać Wasze sprawy: radości i smutki dnia codziennego. Ufamy, że Maryja Matka Pokoju zaniesie je przed tron naszego Niebieskiego Ojca.

Zapewniam Was wszystkich o mojej pamięci i modlitwie każdego dnia przed Cudownym Obrazem Matki Pokoju.

 

 

Ks. Wojciech Sokołowski MIC

Kustosz Sanktuarium Matki Pokoju

w Stoczku Klasztornym

 

Stoczek Klasztorny, grudzień 2013r.

 

 

Logowanie