Kontakt
stomasz
23/04/2013 16:35

Zgromadzenie Księży Marianów
Stoczek Klasztorny 30
11-106 Kiwity

Tel.: +48 89 7660911

e-mail: marianie@stoczek.pl

PKO BP SA O/Lidzbark Warmiński

78 1020 3570 0000 2102 0007 7552

 

Przyznanie Księżom Marianom-Kustoszom Izby Pamięci Prymasa Tysiąclecia w Stoczku Klasztornym Nagrody Regionalnej im. Michała Lengowskiego przez Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Olsztynie 

XVII Nagroda Regionalna im. Michała Lengowskiego

Stoczek Klasztorny, 7 listopada 2015 r.
 

Program uroczystości:

godz. 10.15    przyjazd uczestników uroczystości

godz. 10.45    powitanie i wprowadzenie do uroczystości w Bazylice pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju

godz. 11.00    Msza święta

- po Mszy św. złożenie kwiatów pod epitafium upamiętniającym uwięzienie Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski oraz oddanie się Matce Pokoju 8 grudnia 1953 r.

godz. 12.00    gala wręczenia Nagrody Regionalnej im. Michała Lengowskiego

godz. 12.45    zwiedzanie Izby Pamięci Prymasa Tysiąclecia i nawiedzenie celi więziennej. Odczytanie Aktu Zawierzenia w kaplicy więziennej

godz. 13.15    spektakl dokumentalny pt. „Obrazki z historii Prymasa Tysiąclecia” w wykonaniu Teatru Rapsodycznego z Ostródy pod patronatem Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie

godz. 14.15    poczęstunek

godz. 15.00    zakończenie uroczystości w Bazylice:

- podsumowanie działalności Okręgowego Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej w II edycji i wręczenie absolwentom certyfikatów ukończenia

- prezentacja multimedialna płyty o Sanktuarium Matki Bożej Pokoju oraz książki Pawła Zuchniewicza pt. „Prymas w Stoczku”

- modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

 

 Organizator:

Oddział Okręgowy
Katolickiego Stowarzyszenia
„CIVITAS CHRISTIANA” 
w Olsztynie

 

 

 

Logowanie