Kontakt
stomasz
23/04/2013 16:35

Zgromadzenie Księży Marianów
Stoczek Klasztorny 30
11-106 Kiwity

Tel.: +48 89 7660911

e-mail: marianie@stoczek.pl

PKO BP SA O/Lidzbark Warmiński

78 1020 3570 0000 2102 0007 7552

 

Wiadomości

Wielkanoc 2018

Kalendarium

ŚWIĘTA WIELKANOCNE

Dni Pamięci Kard. Stefana Wyszyńskiego 03.10.2014

„….rozglądam się tu, jak gdybym ty był dopiero pierwszy raz, jakbym tu niemieszkał przez rok. Przywieziono mnie tu w nocy, wywieziono o świcie, w samochodzie, którego szyby zamazane były błotem, więc nie widziałem nic. Mogłem się domyślać, że tu jest kościół – widziałem wieżę. Z początku słyszeliśmy głosy, dzwony na Anioł Pański, potem już nic. Dopiero bodajże w Nowy Rok, gdy znaleźliśmy się w końcu ogrodu, a drzwi od kościoła może się otworzyły, doszły do nas słowa kolędy: „Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czara mocy…” Tyle do nas doszło, nic więcej”….

(z homilii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski wygłoszonej
w Stoczku Warmińskim podczas odwiedzin w dniu 28.04.1958 r.)

Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski podczas odwiedzin Sanktuarium Matki Pokoju w 1958 roku wspominał o uwięzieniu w tym miejscu: „...Nie wiedziałem wtedy – powiedział Ksiądz Prymas –

że byłem tak blisko Obrazu Matki Bożej słynącego łaskami. Gdy słyszę, jak się tu modlicie i śpiewacie, widzę, że byłem pod potężną opieką waszej i mojej Pani. I odczuwałem Jej zwycięską opiekę.….”
W tym roku w Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Warmińskim trwają obchody 60. rocznicy uwięzienia Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Zobacz zdjęcia z uroczystości


W imieniu Księży Marianów posługujących

w Sanktuarium Matki Pokoju serdecznie zapraszam:
na obchody Dni Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które odbędą się dnia 3 października 2014r.
w Stoczku Klasztornym oraz 6 października 2014 r.
na lotnisku Wilamowo k. Kętrzyna.

 

Dni Pamięci Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego są wspaniałą okazją do przypomnienia nam wszystkim postaci i nauczana Prymasa Tysiąclecia. Szczególnie młode pokolenie powinno dobrze poznać Tego Wielkiego Polaka, Jego nauczanie, zasługi dla Kościoła i Narodu Polskiego oraz wielki wkład w odzyskanie wolności.

 

Ks. Wojciech Sokołowski MIC
Kustosz Sanktuarium Matki Pokoju
w Stoczku Klasztornym

 

Dni Pamięci
Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

PROGRAM  OBCHODÓW

3 października 2014 r. (piątek)

Stoczek Klasztorny  

Sanktuarium Matki Pokoju

 

 

16.30       Różaniec (prowadzą uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie)

17.00       Uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem księdza kustosza Wojciecha Sokołowskiego w intencji o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Po zakończeniu Liturgii przejście z krzyżem do „Kalwarii Prymasa” w ogrodzie klasztornym, zapalenie zniczy i odmówienie modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Krzyż niosą uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Runowie.

Do Stoczka Klasztornego prosimy zabrać ze sobą symboliczny znicz, który zapalimy przy Kalwarii Prymasa w klasztornym ogrodzie.

18.30       Poczęstunek dla wszystkich gości, młodzieży i dzieci w klasztornym refektarzu dla pielgrzymów oraz w sali domu pielgrzyma


 

6 października 2014 r. (poniedziałek)

Lotnisko Wilamowo k. Kętrzyna

 


11.50       Zbiórka przed obeliskami kompanii honorowych, pocztów sztandarowych, zaproszonych gości i mieszkańców regionu

12.00       Uroczysty Apel (okolicznościowe wystąpienia, złożenie kwiatów pod obeliskiem poświęconym Słudze Bożemu Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu i obeliskiem ku czci św. Jana Pawła II – największego lotniczego pielgrzyma świata)

12.30       Przegrupowanie kompanii honorowych, pocztów  sztandarowych i publiczności do hangaru lotniczego

12.40       Liturgia Słowa Bożego-tradycyjnie celebrowana w hangarze lotniczym

14.00       Koncert orkiestry wojskowej z pokazem musztry paradnej

14.30        „Oferta kulinarna” z wojskowej kuchni

15.00-17.00      Spotkanie harcerzy przy ognisku

Logowanie